Julkaisutoimintaa ja yritysten kehittämistä

Yrittäjyysprofessori Ulla Hytti julkaisee ahkerasti ja osallistuu aktiivisesti kilpaillun tutkimusrahoituksen hakemiseen. Hän myös tukee Satakunnan alueen yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja yrittäjien koulutusta. Näiden ansioiden perusteella...


Yrittäjyysprofessori Ulla Hytti julkaisee ahkerasti ja osallistuu aktiivisesti kilpaillun tutkimusrahoituksen hakemiseen. Hän myös tukee Satakunnan alueen yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja yrittäjien koulutusta. Näiden ansioiden perusteella Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä valitsi hänet Vuoden tutkijaksi.

Ulla Hytti oli vuoden 2013 tutkimuspisteytyksessä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön ansioitunein henkilö.

- Määrä ei kuitenkaan korvaa laatua. Merkityksellistä on se, kuluvatko tutkimukset käytössä, Hytti sanoo.

Hytti muistuttaa myös, että valtaviin julkaisumääriin pyrkiminen ei saa olla itseisarvo. Jos tutkija haluaa vain kasvattaa julkaisulistaansa, hänellä saattaa olla kiusaus silputa tutkimusaineisto pieniin osiin. Hyvin kapeasta tutkimusaineiston osasta kirjoitetut artikkelit jäävät helposti lukematta ja siteeraamatta, eikä niillä siten ole mitään vaikutusta.

- Tiedeyhteisön kannalta on parempi tuottaa vähän hyviä, kuin paljon huonoja julkaisuja, sanoo Hytti.

Julkaisumäärien vertailu on eri alojen välillä vaikeaa, sillä julkaisukäytänteet eroavat toisistaan suuresti. Esimerkiksi lääketieteessä tekstien takaa löytyy suuria kirjoittajaryhmiä, kun taas yhteiskuntatieteissä ja kauppatieteissä julkaisut lähtevät yhden kirjoittajan kynästä. Historiatieteissä on tapana julkaista kirjoja kauppatieteiden artikkelien päätyessä kansainvälisiin journaaleihin.

- Suomessa ei aiemmin ole ollut vahvaa julkaisuperinnettä kauppatieteissä. Kansainvälisen julkaisemisen lisäännyttyä pystymme osallistumaan keskusteluun entistä voimakkaammin Suomen rajojen ulkopuolella, Hytti kertoo.

Liiketoiminnan kehittäminen voi olla muutakin kuin vakavaa puurtamista yrityksen sisällä

Kauppatieteissä tutkimusta tehdään paljon yhteistyössä yritysten kanssa. Kun yritykset ovat tutkimuskohteina ja kiinteästi mukana tutkimusprojektissa, ne ovat etulinjassa hyödyntämässä tuloksia. Tietoa ei vain siirretä tutkijoilta yritysmaailmaan, vaan sitä luodaan yhdessä.

- Yritykset saavat merkittävää kilpailuetua ollessaan jatkuvassa ja luontevassa vuorovaikutuksessa tutkijoiden kanssa, Hytti sanoo.

Uudentyyppinen työskentelyalusta on BuzzBusiness, virtuaalinen think tank –yhteisö, joka tarjoaa liiketoiminta- ja tutkimusosaamista yritysjohdon käyttöön. Ulla Hytin mukaan perinteinen koulutus ja konsultointi ovat tulleet tiensä päähän. Nyt otetaan yrityksissä itsessään oleva tietämys ja kokemus käyttöön uudella tavalla.

- BuzzBusineksessä on kolme taustaorganisaatiota: Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Olemme yhdessä kehittäneet muun muassa konseptin, jossa yritykset tekevät yhdessä valitun teeman mukaisesti yritysvierailuja. Vierailut voivat suuntautua koti- tai ulkomaille. Keskeistä on vierailujen herättämien ajatusten vaihtaminen yritysten kesken, Hytti kertoo.

BuzzBusiness perustuu juuri yhdessä tuotettuun tietoon. Yritykset keskustelevat keskenään ja saavat näin virikkeitä ja ideoita käyttöönsä. Osaavien ihmisten yhteen tuominen antaa tukea haastaviin tilanteisiin.

Teksti ja kuvat: Piritta Huhta

Aiheesta lisää