Porin Kauppiassäätiöltä stipendi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön pro gradu -työlle

Porin Kauppiassäätiö on myöntänyt 500 euron stipendin luovutettavaksi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä valmistuneelle pro gradu -työlle. Porin Kauppiassäätiön stipendin sai KTM Heidi-Marja Paasi (Supporting customer intimacy through the sales function’s service-dominant orientation).

Lue lisää

Porin yliopistokeskuksella kokoonnuttiin paikallis- ja tilaushistoriaseminaarin merkeissä

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman ja Tilaushistoriakeskuksen paikallis- ja tilaushistoriaseminaari järjestettiin Porissa 29.11.2019.

Lue lisää

Kaksi väitöstä kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa

Toinen joulukuun väitöksistä käsittelee kulttuuriperinnön tutkimusta, toinen maisemantutkimusta.

Lue lisää


yliopistokeskus palvelee

UCPori Klubi - tiiviimpää elinkeinoelämäyhteistyötä

UCPori Klubi luo uusia yhteistyökumppanuuksia yliopistokeskuksen ja satakuntalaisyritysten kanssa. Klubitapahtumia ovat muun muassa Teemabrunssit ja erilaiset vierailut.

Lue lisää

UCPori News

Porin yliopistokeskuksen verkkolehti UCPori News on 4-5 kertaa vuodessa verkossa ilmestyvä julkaisu, jossa esitellään Porin yliopistokeskuksen ajankohtaista tutkimusta ja tapahtumia.

Lue lisää

Porin yliopistokeskuksen kirjasto

Tervetuloa kaikille avoimeen yliopistokeskuksen kirjastoon! Palvelemme yliopistokeskuksen ensimmäisessä kerroksessa, Pohjoisranta 11 C.

Lue lisää

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer Ry

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry on Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden opiskelijayhdistys. Toimintaan sisältyy mm. uusien opiskelijoiden tutortoiminnan, kopiointipalveluiden, bileiden, liikuntapalveluiden ja –tapahtumien järjestäminen.

Lue lisää