Työelämäyhteistyö – usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet listan työnantajia ja yrittäjiä kiinnostavia kysymyksiä vastauksineen.
​​​​​​​


2. Mitä töitä voi maisteritutkinnolla tehdä?

Maisteritutkinto on yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on pääsääntöisesti 120 opintopistettä. Maisteritutkintoon sisältyy pro gradu -tutkielma. Maisteritutkinto antaa valmiudet työskennellä erilaisissa ja vaativissa asiantuntijatehtävissä. Joissain ammateissa ja tehtävissä toimimiselle suoritettu maisteritutkinto on laissa säädetty edellytys (esim. sosiaalityö). Erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimimisen ohella maisteritutkinnot antavat hyvät lähtökohdat tiedonhankinnalle ja analysoinnille, esimiestyölle, ongelmanratkaisulle, päätöksenteolle ja organisoinnille sekä esimerkiksi erilaisten projektien suunnittelulle, johtamiselle ja toteutukselle.​​​​​​​

Korkeakouluosaajat.fi on valtakunnallinen julkinen verkkopalvelu, joka auttaa työnantajaa opiskelijoiden rekrytoimisessa tarjoamalla käytännönläheistä tietoa korkeakoulujen palveluista ja opiskelijoiden osaamisesta.

Esimerkkejä Porin yliopistokeskuksesta valmistuneiden eri alojen maisterien työllistymisestä >


3. Olen kiinnostunut opiskelijayhteistyöstä, mistä voisin aloittaa?

Näille sivuille olemme koonneet tietoa ja esimerkkejä opiskelijayhteistyöstä.

Hyvä linkki opiskelijoiden tavoittamiseksi on Porin yliopistokeskuksen opiskeijoiden opiskelijajärjestö POINTER ry.

Eri yliopistojen ja tutkinto-ohjelmien yhteystiedot löydät täältä.

Voit myös liittyä UCPori Klubiin ja näin tilata uutiskirjeen, josta saat tietoa ajankohtaisista tilaisuuksista ja tapahtumista, joissa pääset tutustumaan tarkemmin erilaisiin mahdollisuuksiin. Lisää tietoa UCPori Klubista löydät täältä.


4. Minulla on pieni yhden ihmisen firma. Mitä hyötyä opiskelijayhteistyöstä voisi olla?

Porin yliopistokeskuksen opiskelijat osaavat tarkastella maailmaa oman pääaineensa näkökulmasta, minkä lisäksi heillä on vahvat työelämätaidot ja kehittyneet akateemiset yleistaidot. Jokaisen opiskelijan asiantuntijuus rakentuu yksilölliseksi kokonaisuudeksi valittujen opintojen, aikaisempien tutkintojen, työkokemuksen sekä vapaa-ajan ja kiinnostuksen kohteiden myötä.

Voit osallistua esimerkiksi Speed Networking -tilaisuuteen ja antaa eri alojen opiskelijoiden itse kertoa, mitä heillä olisi juuri sinun yrityksellesi annettavaa! Lue lisää Speed Networking -tilaisuuksista.


5. Meillä olisi konkreettinen tarve (esimerkiksi) laatukäsikirjan laatimiselle yrityksessä. Miten löydän sopivan korkeakouluharjoittelijan avuksemme?

Ensinnäkin ole ennakkoluuloton! Porin yliopistokeskuksessa eri yliopistojen ja eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ns. monitieteinen tutkinto ristiinopiskelemalla eri tieteenalojen tarjoamia aineita eri yliopistojen koulutustarjonnasta.

Tutustu hyvän työ- ja harjoittelupaikkailmoituksen laatimisen ohjeisiin >

Ilmoituksen voit julkaista esim. TE-palvelut-, Duunitori- ja/tai Slice Wanted -kanavissa.

Emoyliopistojen rekrytointipalvelut >

Älä unohda sosiaalisen median kanavia. LinkedInistä löydät Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ja asiantuntijat tunnisteella ucpori tai Porin yliopistokeskus.

Tutustu myös Slice Wanted -kanavaan. Kyseessä on satakuntalaisten opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka, joka kokoaa Satakunnan toisen asteen, korkeakoulujen ja yliopiston opiskelijoille suunnatut ilmoitukset Slice.fi:ssä sekä koulujen kanavissa. Palvelu on kaikille maksuton.


6. Yrityksemme toimii sote-alalla ja nyt meitä lähestyi humanistiopiskelija. Miten reagoida?

Yhteiskunta digitalisoituu, palvelut muuttavat muotoaan ja moni toiminta mobilisoituu. Selvitäkseen elinvoimaisena yritykset sekä yhdistykset tarvitsevat korkeakoulutettua työvoimaa asiantuntijatehtäviin. Sote-kentällä on ammatteja, joissa toimimisen edellytys on laissa säädetty spesifi koulutus. Asiantuntijatehtävissä puolestaan monialaisuus sekä kyky ymmärtää, hallita ja kehittää laajoja asiakokonaisuuksia, esimerkiksi verkostoissa, korostuvat.
Ole ennakkoluuloton! Monella Porin yliopistokeskuksen opiskelijalla on suoritettuna aiempia tutkintoja sekä laaja työkokemus. Kuuntele opiskelijaa ja mitä hänellä olisi juuri sinun yrityksellesi tarjota!

Esimerkki Porissa tehtävästä humanistisesta terveystutkimuksesta >


7. Gradun tekijä lähestyi yritystämme ja pyysi aineistonkeruulupaa palveluumme liittyen. Kannattaako pyyntöön suostua ja miksi?

Ehdottomasti pyyntöön kannattaa suostua! Parhaassa tapauksessa saat tietoa, joka auttaa yritystäsi, liiketoimintaasi tai tuotteitasi kehittymään, tai tuottaa lisäarvoa tai hyvinvointia henkilöstölle, asiakkaille tai sidosryhmälle. Olennaista opinnäytetyöyhteistyössä on huolehtia hyvistä tutkimuskäytännöistä sekä noudattaa tutkimuksen teolle laadittuja eettisiä ohjeita. Näistä saat varmasti lisää tietoa sinuun yhteyttä ottaneelta opiskelijalta. Suunnitelkaa aineistonkeruu ja toteutus yhdessä!


8. Avoimeksi ilmoittamaamme tehtävään haki viittä vaille valmis tohtori. Uskallammeko rekrytoida, kun alempikin koulutus riittäisi?

Onneksi olkoon, työnantajana näyttäydyt houkuttelevana ja mielenkiintoisia haasteita tarjoavalta!

Ota hakija vastaan ja kuuntele, mikä hänen näkemyksensä on tilanteesta. Hyvänä ohjeena voisi olla kysyä hakijalta, mitä hän itse odottaa tehtävältä ja pyytää häntä visioimaan, miten ja minne hänen osaamisensa vie yritystäsi esimerkiksi viiden vuoden aikajänteellä. Saatat yllättyä!