KAMU-hanke porskuttaa täyttä höyryä eteenpäin

Verkkokauppa, somemarkkinointi, energia, talous ja vihreä siirtymä. Näillä teemoilla on satakuntalaisyrityksiä lähestytty. Tutkimustiedon ja yritysten tarpeiden yhdistäminen on KAMU-hankkeen ydin.

Tämän vuoden viimeisessä KAMU-hankkeen järjestämässä infossa käsiteltiin yritysten taloudenhallintaa, osallistujia oli niin paikan päällä kuin langan päässä. Kuvassa TalousVerstas Oy:n gurut Juha-Matti Ojanperä (vas), Jari Taimi ja Anne Myllymäki sekä Prizztechin Jussi Kuusiniemi.

Tampereen yliopiston Porin yksikkö ja Prizztech Oy ohjaavat kaksivuotisella (1.9.2021-31.8.2023) KAMU - Kriisistä kasvun mahdollisuuksiin ja uudistumiseen -hankkeella satakuntalaisia yrityksiä tutkimusten ja innovaatioiden äärelle. Hanketta toteuttaa Prizztechin Jussi Kuusiniemi sekä Tampereen yliopiston Porin yksiköstä projektipäällikkönä Jari Leppäniemi sekä Jari Soini ja Janne Harjamäki. Hankkeen ohjausryhmässä toimijoina ja kumppaneina ovat edellä mainittujen kahden lisäksi Rock My Business Oy, ProAgria, Satakunnan yrittäjät ja Rauman kauppakamari.

Mukaan pilottitestaajaksi?

Tieteellisestä tutkimuksesta on muovattu tietokantaa, josta jokaisen yrityksen on mahdollista löytää omiin tarpeisiinsa sopivaa innovaatio- ja tuotekehitysdataa. Alkuvuodesta 2023 käynnistyy hankkeessa tuotetun sovelluksen pilottivaihe muutamalle mukaan valitulle yritykselle. Ennen tätä pilottia testataan joidenkin yritysten toimesta tuottamalla palautetta TKI-esimerkkien (avoin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) kuvausten rakenteesta, sekä sivuston toiminnasta.

- Muutamalle rohkelikolle pienyritykselle olisi vielä paikka pilottitestaajana, Janne Harjamäki vinkkaa.

Pilottimallin osoittauduttua toimivaksi avautuu alusta kaikille satakuntalaisille yrityksille.

Tuntosarvet herkkänä

Yhdessä muiden satakuntalaisten hanketoimijoiden kanssa syksyllä Kauppakeskus Puuvillassa järjestetty Green Business Areena tavoitti toistasataa yritysedustajaa ja asiantuntijaa. GBAreena tarjosi ajankohtaisen tilannekuvan vihreästä siirtymästä ja muutoksen tarjoamista liiketointamahdollisuuksista. Tilaisuus verkostoutti vihreän siirtymän ratkaisujen tarjoajat ja hyödyntäjät, sekä rahoituksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan asiantuntijat.

Hankkeen pääpaino on kuitenkin pk-yrityksissä, joilla harvoin on resursseja ajantasaisen tutkimuksen hyödyntämiseen liiketoimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa. KAMU-hankkeessa heilutellaan vilkkaasti tuntosarvia, tavoitteena ketterä ajankohtaisten, yrityksiä kiinnostavien infotapahtumien järjestäminen, joiden yhteydessä kartoitetaan yritysten tarpeita osaamisensa kehittämiseksi.

- Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen Avointen oppimateriaalien kirjasto -hankkeessa etsitään keinoja tutkitun tiedon hyödyntämiseen, mutta yritysten kontaktointi loistaa suunnitelmassa poissaolollaan. Me voimme viedä sinne arvokasta yrittäjän näkökulmaa, pohtii Harjamäki.

Seuraava info järjestetään 17.1.2023 yhdessä Palveluyritykset kriisistä kasvuun -hankkeen kanssa, aiheena on Google Analytics 4 -analysointiohjelmiston hyödyntäminen verkkomainonnassa. Hankkeiden yhteistyö mahdollistaa mm. työpajojen järjestämisen.

KAMU-hankkeen rahoittajina toimivat Satakuntaliitto, REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia, sekä Tampereen yliopisto ja Prizztech Oy yhdessä alueen kuntien kanssa.

Hankkeen edistymistä ja tuloksia voit seurata hankkeen omilla sivuilla >>

Lue UCPori Newsin edellinen juttu hankkeesta >

Teksti ja kuva: Katri Anttinen