Jatko-opiskelu Porin yliopistokeskuksessa

Porin yliopistokeskuksessa voit suorittaa jatko-opintoja kaikilla tarjolla olevilla opintoaloilla tohtorin tutkintoon saakka.


Mitä on jatko-opiskelu?

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea suorittamaan tieteellisiä jatko-opintoja. Tieteelliseen jatkokoulutukseen valitulle opiskelijalle myönnetään opiskeluoikeus tohtoriohjelmaan.

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tohtorikoulutukseen otetun opiskelijan tulee laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöskirja on tohtorin tutkintoon kuuluva opinnäytetyö, jolla opiskelija osoittaa pystyvänsä luomaan tutkimusalalla uutta tieteellistä tietoa. Väitöskirjan tekeminen edellyttää opiskelijalta itsenäistä tieteellistä työskentelyä.

Väitöskirjan lisäksi tutkintoon kuuluu tohtoriohjelmasta riippuen 30-60 opintopistettä muita opintoja. Muiden opintojen rakenteeseen pääset tutustumaan tohtoriohjelman opetussuunnitelmassa.

Tohtorin tutkinnon ohjeellinen suorittamisaika on päätoimisilla opiskelijoilla neljä vuotta. Sivutoimisilla opiskelijoilla suorittamisaika voi olla pidempi.


Jatko-opiskelu Porin yliopistokeskuksessa

Lue lisää jatko-opiskelusta emoyliopistojen sivuilta.


  Porin yliopistokeskuksen jatko-opiskelijoille yhteisiä kursseja

   Yliopistokeskuksen yksiköt tarjoavat toisinaan kaikille yliopistokeskuksen jatko-opiskelijoille avoimia kursseja.

   Kevät 2021

   • Tutkimusetiikkaa jatko-opiskelijoille, 2 op

   Kurssilla keskustellaan asiantuntijoiden alustamana tutkimuseettisistä lähtökohdista, aineistojen keruun käytänteistä ja periaatteista sekä tutkimusten eettisen ennakkoarvioinnin prosesseista. Kurssilla työstetään myös jatko-opiskelijoiden omiin tutkimuksiin ja aineistojen keruihin liittyviä tutkimuseettisiä kysymyksiä. Kurssi pidetään suomeksi.

   • Kurssi toteutetaan toukokuussa kahtena etäpäivänä, ke 12.5. ja ti 18.5.
   • Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse 30.4.2021 mennessä (Riina Haanpää, riihaa@utu.fi).
   • Kurssin Zoom-linkit ilmoitetaan kurssin osallistujille myöhemmin.
   • Katso tarkempi ohjelma ja aikataulu (pdf)

   • Study group on Ecological Forecasting
   Based on the book by M Dietz: book available here >

   Sessions will take place on Thursdays from 15.00 to 17.00 according to the following schedule:

   Ch 1 - 2 (11.2.)
   Ch 3 - 4 (25.2.)
   Ch 5 (4.3.)
   Ch 6 (11.3.)
   Ch 7 - 8 (18.3.)
   Ch 9 - 10 (25.3.)
   Ch 11 (15.4.)
   Ch 12 - 13 (22.4.)
   Ch 14 - 15 (29.4.)
   Ch 16 - 18 (6.5.)

   • If interested, please contact Tarmo Lipping tarmo.lipping(at)tuni.fi to get further information and Teams-link to the sessions.
   • Credit units may be earned by students. Just attending the discussions is also possible, however, it is assumed that participants have read the corresponding chapters prior to coming to the session.