Lukiolaisille

Porin yliopistokeskus tekee yhteistyötä maakunnan lukioiden kanssa. Yliopistoyksiköt järjestävät vuosittain toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille avoimia kursseja. Vierailemme myös oppilaitoksissa kertomassa opiskelusta Porin yliopistokeskuksessa.

Lukiolaisille tarjottavat kurssit Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä, kevät 2020:

Markkinointi:
PMA41/PLR38/PJO38 International business 5 op (kiintiö 4) kevät 2020

Yritysjuridiikka:
PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet 3 op (kiintiö 4) kevät 2020


Lukiolaisille tarjottava kurssi Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelmassa, kevät 2020:

Digitaalinen kulttuuri:

EIHS1187 Leikillinen ja pelillinen liikunta, 5 op


Akateeminen karhu -tutkimuskilpailu toisen asteen opiskelijoille

Porin yliopistokeskus järjestää vuosittain 1.11.-31.5. Akateeminen karhu -tutkimuskilpailun toisen asteen opiskelijoille.

Tutkimuskilpailun tavoitteena on löytää tutkimuksesta kiinnostuneita nuoria, tarjota heille mahdollisuus näyttää kyntensä sekä tutustuttaa heitä yliopisto-opiskeluun ja Porin yliopistokeskukseen.

Kilpailutyö voi olla esim. keksintö, essee, humanistisesti painottunut tai luonnontieteellinen tutkimustyö, (tieto)tekninen projektityö tai muu työ. Myös taiteelliset työt tai näyttelyt voivat osallistua kilpailuun. Kirjallisen työn ohjeellinen pituus on 8-12 sivua. Huom! Myös lukion diplomityöt sopivat kilpailutöiksi.

Lue lisää


tule tutustumaan porin yliopistokeskukseen tai kutsu meidät vierailulle!

Poriin yliopistokeskuksesta löytyy monia nykyaikaisia oppimistiloja, joissa toisen asteen opiskelijat pääsevät tutustumaan yliopistoissa käytettäviin oppimisympäristöihin. Porin yliopistokeskuksesta löytyy myös oma kirjasto, jonka aineistossa on mm. kattava kokoelma opiskelijoiden graduja ja diplomitöitä.

Toiseen asteen oppilaitosten luokat ovat tervetulleita vierailemaan Porin yliopistokeskuksessa. Tulemme mielellämme myös kertomaan oppilaitoksiin opiskelusta Porin yliopistokeskuksessa.


Ota yhteyttä:

koordinaattori Miina Yliluoma
puh. 040 826 2889
miina.yliluoma(at)ucpori.fi