Tutkimusta seitsemällä tieteenalalla

Porin yliopistokeskuksessa toimivat yliopistoyksiköt tekevät oman tieteenalaansa kansallista ja kansainvälistä tutkimusta, jonka vahvuusalat perustuvat emoyliopistojen kanssa laadittuihin strategioihin.

Verkostomaiseen yhteistyöhön perustuva monitieteinen tutkimustoiminta on yksi Porin yliopistokeskuksen merkittävimmistä vahvuuksista. Monitieteinen tutkimus etsii uusia tutkimuskysymyksiä tieteenalojen rajapinnoilta ja kehittää samalla aluetta ja yhteiskuntaa palvelevia sovelluksia.

Porin yliopistokeskuksen tutkimusyhteistyön strategia määrittelee yhteisen tutkimustoiminnan vision, tavoitteet, strategiset vahvuusalueet ja yliopistokeskuksen roolin alueellisessa tutkimuksessa.

Tutkimuksen johtoryhmä koordinoi ja edistää yliopistokeskuksen tutkimustoimintaa sekä yliopistoyksiköiden välistä tutkimusyhteistyötä.

Tutustu tarkemmin yliopistokeskuksen yksiköissä tehtävään tutkimukseen: