Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä

Tutkimuksen johtoryhmän tavoitteena on koordinoida ja edistää yliopistokeskuksen tutkimustoimintaa sekä yliopistoyksiköiden välistä tutkimusyhteistyötä.

Tutkimuksen johtoryhmä laatii ja päivittää UCPorin tutkimusstrategian ja toimintasuunnitelman. Nämä hyväksytään UCPorin johtoryhmässä.

Tutkimuksen johtoryhmä koordinoi ja seuraa tutkimustoiminnan ja -yhteistyön kehittämistä UCPorin sisällä ja muiden sidosryhmien välillä. Tulokset raportoidaan johtoryhmälle vuosittain. Tutkimuksen johtoryhmä valmistelee yliopistokeskuksen johtoryhmälle esityksiä tutkimuksen ja tutkimusyhteistyön kehittämiseksi sekä yliopistokeskuksessa harjoitettavan tutkimuksen fokusoimiseksi.

Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmän tavoitteet ja tehtävät

  • tutkimustyön toimintaedellytyksiä ja vahvan tutkijayhteisön kehittymistä UCPorin sisällä
  • innovatiivisen, monitieteisen, yksikkörajat ylittävän tutkimuksen kehittämistä
  • tieteellisesti korkeatasoista tutkimustoimintaa
  • alueellisiin tarpeisiin vastaavan tutkimuksen kehittämistä
  • alueellisen tutkimusyhteistyön kehittämistä (mm. Satakunnan alueen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa)
  • tutkimusyhteistyötä UCPorin emoyliopistojen kanssa
  • kansallisen ja kansainvälisen tason tutkimusyhteistyötä erityisesti tiedeyhteisön piirissä
  • yliopistokeskuksen tutkimuksen tunnettuutta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Tutkimuksen johtoryhmä kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa.

Tutkimuksen johtoryhmä 2024:

Kallio, Kirsi-Mari (puheenjohtaja, TSE Pori)
Hakovirta, Harri (TY Lääket.)
Järvinen, Emilia (Pointer)
Korkiamäki, Riikka (TAU SOC)
Kuoppakangas, Päivikki (TSE Pori)
Saarikoski, Petri (TY DMKT)
Soini, Jari (TAU ITC)
Suominen, Anu (TAU MAB)

Asiantuntijat:
Yrjönkoski, Katariina (UCPori, koordinaatioyksikkö)
Yliluoma, Miina siht. (UCPori, koordinaatioyksikkö)


Ota yhteyttä

Yliopistokeskuksen johtoryhmän nimeämänä tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtajana kaksivuotiskaudella 2024-2025 toimii professori Kirsi-Mari Kallio Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.

Kirsi-Mari Kallio

kirsi-mari.kallio(at)utu.fi