Tutkimuksen johtoryhmä

Yliopistokeskuksen johtoryhmä asetti uudistetun tutkimuksen johtoryhmän keväällä 2009. Aiempi tutkimuksen johtoryhmä oli perustettu 29.3.2006 yliopistokeskuksen johtajan aloitteesta.

Tavoitteet ja tehtävät

Tutkimuksen johtoryhmän tavoitteena on koordinoida ja edistää yliopistokeskuksen tutkimustoimintaa sekä yliopistoyksiköiden välistä tutkimusyhteistyötä. Sen tavoitteena on edistää

  • tutkimustyön toimintaedellytyksiä ja vahvan tutkijayhteisön kehittymistä UCPorin sisällä
  • innovatiivisen, monitieteisen, yksikkörajat ylittävän tutkimuksen kehittämistä
  • tieteellisesti korkeatasoista tutkimustoimintaa
  • alueellisiin tarpeisiin vastaavan tutkimuksen kehittämistä
  • alueellisen tutkimusyhteistyön kehittämistä (mm. Satakunnan alueen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa)
  • tutkimusyhteistyötä UCPorin emoyliopistojen kanssa
  • kansallisen ja kansainvälisen tason tutkimusyhteistyötä erityisesti tiedeyhteisön piirissä
  • yliopistokeskuksen tutkimuksen tunnettuutta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti


Toimintatapa

Tutkimuksen johtoryhmä laatii ja päivittää UCPorin tutkimusstrategian ja toimintasuunnitelman. Nämä hyväksytään UCPorin johtoryhmässä.

Tutkimuksen johtoryhmä koordinoi ja seuraa tutkimustoiminnan ja -yhteistyön kehittämistä UCPorin sisällä ja muiden sidosryhmien välillä. Tulokset raportoidaan johtoryhmälle vuosittain. Tutkimuksen johtoryhmä valmistelee yliopistokeskuksen johtoryhmälle esityksiä tutkimuksen ja tutkimusyhteistyön kehittämiseksi sekä yliopistokeskuksessa harjoitettavan tutkimuksen fokusoimiseksi.

Tutkimuksen johtoryhmä kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa.

Tutustu Porin yliopistokeskuksen tutkimusyhteistyön strategiaan

Yhteystiedot

Yliopistokeskuksen johtoryhmän nimeämänä tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtajana kaksivuotiskaudella 2016-2018 toimii Tarmo Lipping Tampereen yliopiston Porin yksiköstä.

Tarmo Lipping
Huone 309
puh. 040 826 2860
Sisäinen puhelin 6860
tarmo.lipping(at)tuni.fi