UCPori Career & Coaching -mentorointiohjelma

Mentorointiohjelma on opiskelijoiden sekä työ- ja elinkeinoelämän kontaktifoorumi, joka on avoin kaikille yliopistokeskuksen opiskelijoille.


Kaipaatko tukea urasuunnitteluun? Tarvitsisitko keskustelukumppania työelämän ja työnhaun kysymyksissä? Kiinnostaako yrityselämä ja haluaisit arvokkaita keskusteluja ja kontakteja? Jos vastasit edes johonkin näistä myöntävästi, niin lähde mukaan mentorointiin!

Yliopistokeskuksen mentorointiohjelma on tarkoitettu kaikille yliopistokeskuksen opiskelijoille yliopistosta tai tiedekunnasta riippumatta.

Mentoreina toimivat niin alumnit kuin yrityselämän mentorit. Alumnit ovat yliopistokeskuksesta valmistuneita, yli 5 vuotta työelämässä olleita ammattilaisia, kun taas yritysmentorit ovat kokeneita, liike-elämän johtavissa tehtävissä monilla eri aloilla vaikuttaneita asiantuntijoita. Mentoreilla on halua jakaa kokemuksiaan ja olla avuksi opiskelijoille.

Aktorit eli opiskelijat pääsevät hakulomakkeessa esittämään toiveitaan mentorista ja siitä, minkälaisiin kysymyksiin mentorin kanssa halutaan pureutua.

Avoimuus, luottamus ja sitoutuminen ovat mentoroinnin avainsanoja!


Mentorointiohjelma lyhyesti

 • Haku auki syyskuun ajan.
 • Lukuvuoden (lokakuu-huhtikuu) kestävä ohjelma
 • Tukee omien tavoitteiden pohdintaa, urasuunnittelua ja työnhakua.
 • Mentoreina niin yliopistokeskuksen alumnimentorit kuin kokeneet yritysmentorit Prizztech Oy:n kautta.
 • Kevään päätteeksi järjestetään mentorointiin liittyvä luento (luennoitsijoina ollut mm. Jorma Uotinen ja Risto E. J. Penttilä)


  Mentorointiohjelma vaatii opiskelijalta

  • sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin
  • oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta
  • aikaa tapaamisiin ja esim. ennakkosuunnitteluun, jolloin tapaamisista hyötyy eniten.
  • motivaatiota

  Mentorointi on mentorin ja aktorin vuoropuhelua

  Ohjelma käynnistyy lokakuun lopulla yhteistapaamisella, jossa käydään läpi mentoroinnin pääkohtia ja tutustutaan mentoriparien kesken. Tämän jälkeen ohjelma jatkuu mentoriparien omien itsenäisten tapaamisten sarjana. Mentorointityöskentelyn tukena on mentorointiopas, josta löytyy vinkkejä mm. tutustumiseen ja tapaamisten teemoittamiseen. Mentorointiohjelma päättyy keväällä mentorointiteemaiseen luentoon.

  Mentorointi vaatii molemminpuolista sitoutumista, jotta mentorointiparin luottamus- ja vuorovaikutussuhde pääsee kehittymään. Suositeltava tapaamisten määrä on vähintään viisi. Tapaamiseen kannattaa varata n. tunnista kahteen. Tapaamisaikataulu on parien itse määriteltävissä, mutta jatkuvuuden vuoksi tapaamisajankohdat kannattaa sopia hyvissä ajoin, vaikka jo ensimmäisellä tapaamisella. Myös yhteydenpitotavasta tapaamisten välillä on hyvä sopia.

  Yliopistokeskus tukee parin mentorointitaivalta mm. kahvilakäynteinä, mutta muuten mentorointi etenee itsenäisesti mentoriparin sopimin tavoin. Koko mentoriohjelman yhteisiä tapaamiskertoja on syksyn avaustilaisuus ja keväällä ohjelman päättävä luentotilaisuus.


  Miksi lähtisit mukaan?

  Yliopistokeskuksen mentorointiohjelmaan osallistuvat opiskelijat voivat tulla mukaan missä tahansa vaiheessa opintojaan, mutta suositeltava aika olisi valmistumisvaiheen ollessa lähellä.

  Mentorit ovat erittäin sitoutuneita jakamaan osaamistaan ja myös kyseenalaistamaan asioita. Mentoreilla on usein myös luottamustehtäviensä kautta monipuolinen näkemys yhteiskunnasta.

  Mentorien avulla opiskelijoiden on mahdollisuus saada kontakteja, verkostoja ja työmahdollisuuksia sekä halutessaan kutsuja yritysvierailuihin tai erilaisiin verkostoitumistapahtumiin.

  Kokemuksen mukaan sitoutuminen, oma-aloitteisuus ja aktiivisuus sekä aika ja motivaatio ovat avain onnistumiseen!

  Kokemuksia edellisiltä mentorointikausilta:

  "Sain mentoriltani motivaatiota, rohkaisua, innostusta ja luottamusta omaan tekemiseen. Suosittelen kaikille lähtemään mukaan!"

  "Kaipasin ulkopuolista näkemystä ja suunnitteluapua omalle uralleni. Nyt on tiedossa mahdollisia työkaluja ja ajattelutapaa, joita voin hyödyntää jatkossa."


  KOKEMUKSIA MENTOROINNISTA:
  mentori Kari Ollila ja aktori Aleksi Raitio.  Yhteyshenkilöt

  Opiskelija- ja alumnimentoroinnin yhteyshenkilö on Päivi Elonen (yliopistokeskus).
  Yritysmentoroinnin yhteyshenkilöt ovat Ilona Wessman ja Pekka Virtanen (Prizztech Oy).


  Hae mukaan mentorointiohjelmaan!

  Seuraava yliopistokeskuksen mentorointiohjelma käynnistyy lokakuussa. Hakuaika ohjelmaan päättyy 30.9. Ilmoittautua voit alla olevalla lomakkeella. Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos jokin asia mietityttää.