Opetusyhteistyön strategia määrittelee opetusyhteistyön tavoitteet, painopistealat ja toimintatavat

Porin yliopistokeskuksen koulutustarjonta koostuu ensisijaisesti monipuolisista maisteriohjelmista ja -opinnoista sekä hakukelpoisuuden maisteriopintoihin tuottavista joustavista opintopoluista.

Maisteriopintoja uudistettaessa painopiste on yksikkökohtaisessa profiloitumisessa ja monitieteisessa yliopistokeskustason yhteistyössä. Valintaväylät ja opintopolut maisterikoulutukseen puolestaan rakentuvat laajapohjaisesti yliopistokeskuksessa suoritettavista kandidaatin tutkinnoista, avoimen yliopiston väylästä, ammattikorkeakoulututkinnoista sekä muualla kuin Porissa suoritetuista kandidaatin tutkinnoista.

Näiden kehittämiseen, sujuvoittamiseen ja siirtymien helpottamiseen panostetaan edelleen sekä yksikkökohtaisesti että yliopistokeskustasolla. Ristiinopiskelujärjestelmän kautta yliopistokeskuksessa päästään kokeilemaan ainutlaatuista, aidosti monitieteisiä ja laaja-alaisia tutkintoja tuottavaa yhteistyötä.

Lisätietoja:
Opetuksen johtoryhmä