UCPori Klubi: Nuorten ikätoverisuhteet ja sosiaaliset tukiverkostot

 

Satakuntalaisyrityksille ja -yhteisöille suunnatun UCPori Klubin Teemabrunssit jatkuvat Porin yliopistokeskuksessa! Kevään brunsseilla esitellään Porin yliopistokeskuksen yksiköiden uudet professorit. Tervetuloa!

Keskiviikko 26.4.2023 klo 9-10 (Porin yliopistokeskus, August, I krs)

Nuorten ikätoverisuhteet ja sosiaaliset tukiverkostot

Riikka Korkiamäki toimii sosiaalityön professorina Tampereen yliopiston Porin yksikössä. Korkiamäen tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet liittyvät erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Hänen erityisalaansa ovat nuorten ikätoverisuhteet ja sosiaaliset tukiverkostot. Ystävyyden ja yhteisöllisyyden teemoja hän on tarkastellut myös sukupolvien välisten, eli nuorten ja aikuisten välisten, suhteiden näkökulmasta.

Korkiamäen tutkimustyölle on tyypillistä, että ihmisten arkiseen kokemus- ja elämismaailmaan ja sen reunaehtoihin perehtymisen lisäksi haetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa ratkaisuja siihen, miten asioita voitaisiin edistää ja tutkimustuloksia hyödyntää käytännössä. Parhaillaan Korkiamäki johtaa tutkimushankkeita, joissa tarkastellaan lastensuojelun jälkihuoltoa nuorten ja sosiaalityön ammattilaisten näkökulmista sekä tutkitaan solidariteetin rakentumisen mekanismeja ja edellytyksiä nuorten arkiyhteisöissä. Viime aikoina hän on lisäksi tutkinut nuorten aikuisten korona-ajan kokemuksia sekä nuorten ystävyyssuhteiden ja resilienssin välistä suhdetta.

Korkiamäki on julkaissut tutkimusalallaan yli 50 tieteellistä artikkelia kotimaisissa ja kansainvälisissä tiedelehdissä ja -kirjoissa sekä kirjoittanut yleistajuisia artikkeleita. Hän on kutsuttu puhuja ammatillisissa nuorten ihmisten arkista elämää käsittelevissä tilaisuuksissa.

Ilmoittaudu mukaan aamubrunssille perjantaihin 21.4. mennessä!


x {{ error }}

Täytä alla oleva lomake ja paina lähetä-nappia:

{{ survey.settings.thankYouMessage }} Kiitos, lomake on otettu onnistuneesti vastaan!