UCPorissa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tapahtumarikas tammikuu

Porin yliopistokeskuksella toteutui kaksipäiväinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoihin painottuvien tapahtumien kokonaisuus 21.-22.1.

Speed networking -verkostoituminen käynnissä Seuraava ASTe – korkeasti koulutettujen työelämäpäivässä.

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimusta koolla Satahyvää-tutkimuspäivässä

21. tammikuuta järjestetty Satahyvää-tutkimuspäivä kokosi ensimmäistä kertaa yhteen Satakunnassa tehtävää ja Satakuntaa käsittelevää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimusta sekä ajankohtaisia kehittämishankkeita. Sen organisoivat Tampereen yliopisto (yhteiskuntatieteet, Pori), Satasairaala ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Päivän rungon muodostivat pääpuhujien luennot ja lukuisat monitieteiset työryhmät. Key note -puhujat edustivat kolmea eri tieteenalaa ja avasivat sotehy-tutkimuskentällä näkymiä historiaan, nykyaikaan ja tulevaan. Työryhmissä esitykset liikkuivat ensimmäistä tuntiaan elävistä vauvoista ikääntyneisiin, aiheet puettavasta teknologiasta elettyyn sosiaaliseen tukeen ja tutkimusten kontekstit sairaalamaailmasta kouluun ja erilaisiin yhteiskunnan marginaaleihin. Esillä oli myös Porin yliopistokeskuksella opiskelevien perustutkinto- ja jatko-opiskelijoiden projekteja.

Soteuttamo Satakunta: opinnäytetöistä tukea sotehy-palvelujen kehittämiseen

Soteuttamo on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen ja kehittämisen työkalupakki. Se järjestettiin 22.1. teemalla Eettisyys, vastuullisuus ja kumppanuus sotehy-palveluissa. Järjestäjinä toimivat Tampereen yliopiston Porin yksikön ASTe- ja Kampus-Sote -hankkeet sekä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön KumppanuusAkatemia-hanke.

Kumppanuutta tarkasteltiin tilaisuudessa sekä keinona eettiseen ja vastuulliseen toimintaan että kontekstina niihin liittyville kysymyksille. Puheenvuoroissa käsiteltiin vastuullisuutta julkisissa hankinnoissa, kuultiin esimerkkejä yhteiskuntavastuullisesta yritystoiminnasta ja tutustuttiin vapaaehtoistoiminnan rooliin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sotehy-alojen ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä pureskeltiin yhteisessä loppukeskustelussa.

Opiskelijoiden asiantuntijuutta tuotiin esiin Tampereen yliopiston ASTe-hankkeen tuottamalla Viestejä tieteen kentiltä -vihkosella., johon koottiin aiheeseen liittyviä tiivistelmiä UCPorin tutkinto-ohjelmissa valmistuneista opinnäytetöistä.

Korkeasti koulutettujen työelämäpäivä: kohtaamisia, koulutusta ja kannustavia tarinoita

Tapahtumien kokonaisuuden päätti ASTe-hankkeen järjestämä "Seuraava ASTe - Korkeasti koulutettujen työelämäpäivä". Työelämäpäivä pidettiin samana päivänä Satarekry-messujen kanssa, joten Puuvillan alueelle keskittyi laaja työelämätapahtumien kokonaisuus.

Työelämäpäivässä oli tarttumapintaa monelle. Siihen sisältyi infoja asiantuntijatyön ympäristöistä, yrittäjyydestä, julkisesta ja kolmannesta sektorista sekä akateemisesta urasta. Esillä olivat myös vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet, työnhaun digipalvelut ja useat ajankohtaiset hankkeet. Lisäksi opiskelijat ja työnhakijat pääsivät kohtaamaan työelämän edustajia sekä kehittämään esiintymistaitojaan. UCPorin alumnipaneeli avasi näkymiä eri koulutusohjelmista valmistuneiden urapolkuihin erityisesti Satakunnassa.

Kokonaisuutena tapahtumarikas tammikuu toi yhteen asiantuntijoita ja opiskelijoilta tieteenala- ja sektorirajat ylittäen. Se osoitti, että jaettavaa on paljon.

Teksti ja kuva: Vilma Wiro