Ristiinopiskelun hakuajat ja ohjeet

Hakuajat

Hakuajat koskevat Tampereen yliopiston tekniikan ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön (TuKKK) opintoja.
Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman (KTMT) kursseille on jatkuva haku.

Huomaathan, että myöhässä saapuneita ristiinopiskeluhakemuksia ei käsitellä! Toimita siis hakemuksesi ajoissa.

Hakuajat syyslukukaudelle

I periodi: Hae 1.8.2021 mennessä

II periodi: Hae 19.9.2021 mennessä

Hakuajat kevätlukukaudelle

III periodi: Hae 14.11.2021 mennessä

IV periodi: Hae 30.1.2022 mennessä

Huom! Tampereen ja Turun yliopistot ovat ottamassa käyttöönsä Ristiinopiskelupalvelu Ripan vuoden 2022 aikana, mikä saattaa muuttaa hakuaikoja.


Tutustu yleisiin ristiinopiskeluohjeisiin

Ristiinopiskeluoikeutta voivat hakea Porin yliopistokeskuksen opiskelijat. Opiskeluoikeus myönnetään sellaisiin opintoihin, jotka hyväksytään opiskelijan Porissa suoritettavaan tutkintoon. Oikeus koskee myös jatko-opiskelijoita (lisensiaatti/tohtori), mutta ei tutkintoaan täydentäviä.

Ristiinopiskeluoikeutta haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa vuoden ajan. Täytä hakulomake täällä >

Ristiinopiskelulomaketta ei enää tarvita Turun yliopiston yksiköiden (TuKKK ja KTMT) välisiin opintoihin! Opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan kursseille kohdeyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Yksikön omat tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla hyväksyttäessä opiskelijoita opintojaksoille.

 • Tutustu yliopistojen opinto-oppaisiin, joista löydät opetettavat aineet ja opintojaksot. Valitse opintojaksoja/opintokokonaisuuksia oman mielenkiintosi sekä urasuunnitelmiesi perusteella. Varmista sivuaineen sopivuus omaan tutkintorakenteeseesi omasta yliopistostasi.
 • Hakemukseen vaaditaan jokaisen opintojakson osalta kotiyliopiston puolto. Kotiyliopiston opintotoimisto välittää puolletut hakemukset kohdeyliopistoon.
 • Tarkista, vaaditaanko valitsemallesi opintojaksolle erillistä ilmoittautumista (osallistujamäärä rajattu), sillä myönnetty opiskeluoikeus ei välttämättä ole takuu opintojaksolle pääsystä.
 • Kun opiskelija on hyväksytty ristiinopiskelijaksi, hän saa kohdeyliopistosta opiskelijanumeron, verkkotunnuksen ja sähköpostiosoitteen. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa yhden vuoden ajan.
 • Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan kohdeyliopiston ohjeiden mukaisesti.
 • Ristiinopiskelijan tulee itse hakea opinnot omaan tutkintoonsa kotiyliopistonsa ohjeiden mukaisesti.

Yliopistokohtaiset ristiinopiskeluohjeet


Tampereen yliopisto, tekniikka

Opiskelija voi suorittaa vain Porin johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan kuuluvia opintojaksoja. Tampereella järjestettäviin opintojaksoihin ei myönnetä ristiinopiskeluoikeutta.

Hakuaika opintoihin on 4 kertaa lukuvuodessa.

Koulutustarjontaan voi tutustua Tampereen yliopiston opinto-oppaassa >>
Valitse suodattimiksi Sijainti: Pori ja Tutkinto-ohjelma: Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori.

Opinto-oikeuden myöntämisestä ja käytännön asioista ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa yhden vuoden.

Opiskelijan pitää tehdä opiskelijatietojärjestelmä SISUssa ensin HOPS ja sen kautta ilmoittaudutaan suoritustapoihin sekä opintojaksoille ja tentteihin. Sieltä opiskelija voi seurata omia opintosuorituksiaan.

SISUn käytössä tarvitaan Tampereen yliopiston intranet-tunnus ja salasana.
Opintojaksoille pitää erikseen ilmoittautua SISUn kautta vähintään 2 viikkoa ennen opetusperiodin alkamista.

Tentteihin ilmoittaudutaan SISUn kautta aikaisintaan kuukautta ennen ja viimeistään 7 päivää ennen tenttipäivää.

Lisätietoja
Koulutusassistentti Tiina Suominen
pori.opiskelu.tau(at)tuni.fi
puh. 040 826 2723

Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteet

Mikäli opintojaksolle vaaditaan ilmoittautuminen, siitä ilmoitetaan opetusohjelmassa erikseen.

Yleiseen kirjalliseen kuulusteluun on ilmoittauduttava vahvistetulla lomakekuorella viimeistään 7 vuorokautta ennen kuulustelutilaisuutta, ellei opetusohjelmassa toisin määrätä. Myös postitse lähetettyjen ilmoittautumisten tulee olla perillä määräaikaan mennessä.

Luentotentteihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, ellei opintojakson vastuuhenkilö/luennoitsija anna erikseen ohjetta.

HUOM! Ristiinopiskelun piiriin kuuluvat myös Tampereen avoimen yliopiston opinnot, jotka järjestetään Porissa (tarjolla esim. viestintäopintoja ja kasvatustieteitä). Lue lisää avoimen yliopiston tarjonnasta >>
Opintojaksoille on jatkuva haku.

Lisätietoja
hallintosihteeri Sirpa Ruuska
puh. 050 430 2012 tai 050 430 2013
soc.pori.opiskelu(at)tuni.fi

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

Ristiinopiskelulomaketta ei enää tarvita Turun yliopiston yksiköiden (TuKKK ja KTMT) välisiin opintoihin. Opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan kursseille kohdeyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Yksikön omat tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla hyväksyttäessä opiskelijoita opintojaksoille.

Tampereen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa opintoja ristiinopiskelutarjontalistan 2020-2022 mukaisilla kursseilla (pdf) >

Tarkemmat tiedot opinnoista löydät opinto-oppaasta >.

Opintotoimisto ilmoittaa hakijalle opinto-oikeuden myöntämisestä ja käytännön asioista kuten opetusaikataulusta, kuulustelujärjestyksestä ja opetukseen ilmoittautumisesta. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden.

TuKKK:ssa on käytössä sähköinen kurssi- ja tentti-ilmoittautumisjärjestelmä NettiOpsu. NettiOpsuun kirjaudutaan utu-tunnuksilla, jotka opiskelija voi aktivoida verkkopankkitunnuksilla.

Salitentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Sähköisiin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa Examissa. >

Ristiinopiskeluoikeuden saaminen ei takaa paikkaa kurssille, vaan ilmoittautumiset on tehtävä NettiOpsussa. NettiOpsusta opiskelija näkee ilmoittautumisajan päätyttyä, mille opintojaksoille hänet on hyväksytty.

Lisätietoja
tse-ristiinopiskelu(at)utu.fi

  Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma

  Ristiinopiskelulomaketta ei enää tarvita Turun yliopiston yksiköiden (TuKKK ja KTMT) välisiin opintoihin. Opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan kursseille kohdeyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Yksikön omat tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla hyväksyttäessä opiskelijoita opintojaksoille.

  Tutustu opinto-oppaaseen ja opetusohjelmaan Pepissä >>

  Opintojaksoille on jatkuva haku.

  Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse. Mikäli opintojaksolle vaaditaan ilmoittautuminen, siitä ilmoitetaan erikseen opetusohjelmassa.

  Yleisinä tenttipäivinä pidettäviin tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään 10 päivää ennen kuulustelua. NettiOpsusta opiskelija voi myös seurata omia opintosuorituksiaan.

  Lisätietoja
  opintosihteeri Laura Tarkkio
  puh. 050 475 0023
  ​​​​​​​ktmt-info(at)utu.fi