Ristiinopiskelun hakuajat ja ohjeet

Hakuajat

Hakuajat koskevat Tampereen yliopiston tekniikan ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön (TuKKK) opintoja.
Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman (KTMT) kursseille on jatkuva haku.

Syksyn opinnot

I periodi:

3.8.2020

II periodi:

21.9.2020

Kevään opinnot

III periodi:

16.11.2020

IV periodi:

8.2.2021

Yleiset ristiinopiskeluohjeet

Ristiinopiskeluoikeutta voivat hakea Porin yliopistokeskuksen opiskelijat. Opiskeluoikeus myönnetään sellaisiin opintoihin, jotka hyväksytään opiskelijan Porissa suoritettavaan tutkintoon. Oikeus koskee myös jatko-opiskelijoita (lisensiaatti/tohtori), mutta ei tutkintoaan täydentäviä.

Ristiinopiskeluoikeutta haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa vuoden ajan.

HUOM! Ristiinopiskelulomaketta ei enää 1.8.2018 lähtien tarvita Turun yliopiston yksiköiden (TuKKK ja KTMT) välisiin opintoihin! Opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan kursseille kohdeyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Yksikön omat tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla hyväksyttäessä opiskelijoita opintojaksoille.

 • Tutustu yliopistojen opinto-oppaisiin, joista löydät opetettavat aineet ja opintojaksot. Valitse opintojaksoja/opintokokonaisuuksia oman mielenkiintosi sekä urasuunnitelmiesi perusteella. Varmista sivuaineen sopivuus omaan tutkintorakenteeseesi omasta yliopistostasi.
 • Hakemukseen vaaditaan jokaisen opintojakson osalta kotiyliopiston puolto. Kotiyliopiston opintotoimisto välittää puolletut hakemukset kohdeyliopistoon.
 • Tarkista, vaaditaanko valitsemallesi opintojaksolle erillistä ilmoittautumista (osallistujamäärä rajattu), sillä myönnetty opiskeluoikeus ei välttämättä ole takuu opintojaksolle pääsystä.
 • Kun opiskelija on hyväksytty ristiinopiskelijaksi, hän saa kohdeyliopistosta opiskelijanumeron, verkkotunnuksen ja sähköpostiosoitteen. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa yhden vuoden ajan.
 • Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan kohdeyliopiston ohjeiden mukaisesti.
 • Ristiinopiskelijan tulee itse hakea opinnot omaan tutkintoonsa kotiyliopistonsa ohjeiden mukaisesti.

Yliopistokohtaiset ristiinopiskeluohjeet


Tampereen yliopisto, tekniikka

Opintoja voi suorittaa seuraavissa aineissa:

 • tuotantotalous
 • ohjelmistotekniikka
 • tietojärjestelmät
 • data-analyysi
 • matematiikka
 • kielet

Hakuaika on 4 kertaa lukuvuodessa (ks yllä).

Opintotoimisto ilmoittaa hakijalle opinto-oikeuden myöntämisestä ja käytännön asioista. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa yhden vuoden.

Opiskelijatietojärjestelmä POPin kautta ilmoittaudutaan opintojaksoille ja tentteihin. Sieltä opiskelija voi seurata omia opintosuorituksiaan. POPin käytössä tarvitaan Tampereen yliopiston intranet-tunnus ja salasana.

Tutustu opinto-oppaaseen ja opintojaksojen aikatauluihin verkossa Tampereen yliopiston opinto-oppaassa >>.

Opintojaksoille pitää erikseen ilmoittautua POPin kautta vähintään 2 viikkoa ennen opetusperiodin alkamista. Poikkeuksena 1. periodi, jolle ilmoittautuminen päättyy 19.8.2020. Tentteihin ilmoittaudutaan POPin kautta aikaisintaan kuukautta ennen ja viimeistään 7 päivää ennen tenttipäivää (esim. perjantaina olevaan tenttiin pitää ilmoittautua edellisen viikon perjantaina klo 23:59 mennessä).

Lisätietoja
Koulutusassistentti Tiina Suominen
puh. 040 826 2723
tiina.suominen(at)tuni.fi
pori.opiskelu.tau(at)tuni.fi

Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteet

Mikäli opintojaksolle vaaditaan ilmoittautuminen, siitä ilmoitetaan opetusohjelmassa erikseen.
Katso tästä, miten haet verkkotunnukset Tampereen yliopistoon >>

Yleiseen kirjalliseen kuulusteluun on ilmoittauduttava vahvistetulla lomakekuorella viimeistään 7 vuorokautta ennen kuulustelutilaisuutta, ellei opetusohjelmassa toisin määrätä. Lomakekuoria löytyy luokan 107 edestä. Myös postitse lähetettyjen ilmoittautumisten tulee olla perillä määräaikaan mennessä.

Luentotentteihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, ellei opintojakson vastuuhenkilö/luennoitsija anna erikseen ohjetta.

HUOM! Ristiinopiskelun piiriin kuuluvat myös Tampereen avoimen yliopiston opinnot, jotka järjestetään Porissa (tarjolla esim. viestintäopintoja ja kasvatustieteitä). Lue lisää avoimen yliopiston tarjonnasta >>
Opintojaksoille on jatkuva haku.

Lisätietoja
hallintosihteeri Sirpa Ruuska
puh. 050 430 2012 tai 050 430 2013
soc.pori.opiskelu(at)tuni.fi

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

HUOM! Ristiinopiskelulomaketta ei enää 1.8.2018 lähtien tarvita Turun yliopiston yksiköiden (TuKKK ja KTMT) välisiin opintoihin! Opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan kursseille kohdeyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Yksikön omat tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla hyväksyttäessä opiskelijoita opintojaksoille

Opintoja voi suorittaa ristiinopiskelusivuilta löytyvän ristiinopiskelutarjonnan mukaisilla kursseilla.

Tarkemmat tiedot opinnoista löydät opinto-oppaasta >>
Hakuaika on 4 kertaa lukuvuodessa.

Opintotoimisto ilmoittaa hakijalle opinto-oikeuden myöntämisestä ja käytännön asioista kuten opetusaikataulusta, kuulustelujärjestyksestä ja opetukseen ilmoittautumisesta. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden.

TuKKK:ssa on käytössä sähköinen kurssi- ja tentti-ilmoittautumisjärjestelmä NettiOpsu. NettiOpsuun kirjaudutaan utu-tunnuksilla, jotka opiskelija voi aktivoida verkkopankkitunnuksilla.

Tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Ristiinopiskeluoikeuden saaminen ei takaa paikkaa kurssille, vaan ilmoittautumiset on tehtävä NettiOpsussa. NettiOpsusta opiskelija näkee ilmoittautumisajan päätyttyä, mille opintojaksoille hänet on hyväksytty.

Lisätietoja
tse-ristiinopiskelu(at)utu.fi

  Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma

  HUOM! Ristiinopiskelulomaketta ei enää 1.8.2018 lähtien tarvita Turun yliopiston yksiköiden (TuKKK ja KTMT) välisiin opintoihin! Opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan kursseille kohdeyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Yksikön omat tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla hyväksyttäessä opiskelijoita opintojaksoille.

  Tutustu opinto-oppaaseen ja opetusohjelmaan Pepissä >>

  Opintojaksoille on jatkuva haku.

  Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse. Mikäli opintojaksolle vaaditaan ilmoittautuminen, siitä ilmoitetaan erikseen opetusohjelmassa.

  Yleisinä tenttipäivinä pidettäviin tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään 10 päivää ennen kuulustelua. NettiOpsusta opiskelija voi myös seurata omia opintosuorituksiaan.

  Lisätietoja
  opintosihteeri Laura Tarkkio
  puh. 050 475 0023
  ​​​​​​​ktmt-info(at)utu.fi