Ristiinopiskelun hakuajat ja ohjeet

Hakuajat

Hakuajat koskevat Tampereen yliopiston tekniikan ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön (TSE Pori) opintoja.
Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja Turun yliopiston Digitaalisen kulttuuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman kursseille on jatkuva haku.

Huomaathan, että myöhässä saapuneita ristiinopiskeluhakemuksia ei käsitellä! Toimita siis hakemuksesi ajoissa.

Hakuajat syyslukukaudelle

I periodi: Hae 4.8.2024 mennessä

II periodi: Hae 8.9.2024 mennessä

Hakuajat kevätlukukaudelle

III periodi: Hae 3.11.2024 mennessä

IV periodi: Hae 19.1.2025 mennessä

Huom! Tampereen ja Turun yliopistot ovat ottamassa käyttöönsä Ristiinopiskelupalvelu Ripan, mikä saattaa muuttaa hakuaikoja ja käytäntöjä.


Tutustu yleisiin ristiinopiskeluohjeisiin

Ristiinopiskeluoikeutta voivat hakea Porin yliopistokeskuksen opiskelijat. Opiskeluoikeus myönnetään sellaisiin opintoihin, jotka hyväksytään opiskelijan Porissa suoritettavaan tutkintoon. Oikeus koskee myös jatko-opiskelijoita (lisensiaatti/tohtori), mutta ei tutkintoaan täydentäviä.

Ristiinopiskeluoikeutta haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa vuoden ajan. Täytä hakulomake täällä >

Ristiinopiskelulomaketta ei enää tarvita Turun yliopiston yksiköiden (TSE Pori ja DMKT) välisiin opintoihin. Opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan kursseille kohdeyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Yksikön omat tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla hyväksyttäessä opiskelijoita opintojaksoille.

 • Tutustu yliopistojen opinto-oppaisiin, joista löydät opetettavat aineet ja opintojaksot. Valitse opintojaksoja/opintokokonaisuuksia oman mielenkiintosi sekä urasuunnitelmiesi perusteella. Varmista sivuaineen sopivuus omaan tutkintorakenteeseesi omasta yliopistostasi.
 • Hakemukseen vaaditaan jokaisen opintojakson osalta kotiyliopiston puolto. Kotiyliopiston opintotoimisto välittää puolletut hakemukset kohdeyliopistoon.
 • Tarkista, vaaditaanko valitsemallesi opintojaksolle erillistä ilmoittautumista (osallistujamäärä rajattu), sillä myönnetty opiskeluoikeus ei välttämättä ole takuu opintojaksolle pääsystä.
 • Kun opiskelija on hyväksytty ristiinopiskelijaksi, hän saa kohdeyliopistosta opiskelijanumeron, verkkotunnuksen ja sähköpostiosoitteen. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa yhden vuoden ajan.
 • Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan kohdeyliopiston ohjeiden mukaisesti.
 • Ristiinopiskelijan tulee itse hakea opinnot omaan tutkintoonsa kotiyliopistonsa ohjeiden mukaisesti.

Yliopistokohtaiset ristiinopiskeluohjeet


Tampereen yliopisto, tekniikka

Opiskelija voi suorittaa vain Porin johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan kuuluvia opintojaksoja. Tampereella järjestettäviin opintojaksoihin ei myönnetä ristiinopiskeluoikeutta.

Hakuaika opintoihin on 4 kertaa lukuvuodessa.

Koulutustarjontaan voi tutustua Tampereen yliopiston opinto-oppaassa >>
Valitse suodattimiksi Sijainti: Pori ja Tutkinto-ohjelma: Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori.

Opinto-oikeuden myöntämisestä ja käytännön asioista ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa yhden vuoden.

Opiskelijan pitää tehdä opiskelijatietojärjestelmä SISUssa ensin HOPS ja sen kautta ilmoittaudutaan suoritustapoihin sekä opintojaksoille ja tentteihin. Sieltä opiskelija voi seurata omia opintosuorituksiaan.

SISUn käytössä tarvitaan Tampereen yliopiston intranet-tunnus ja salasana.
Opintojaksoille pitää erikseen ilmoittautua SISUn kautta vähintään 2 viikkoa ennen opetusperiodin alkamista.

Tentteihin ilmoittaudutaan SISUn kautta aikaisintaan kuukautta ennen ja viimeistään 7 päivää ennen tenttipäivää.

Lisätietoja
Koulutusassistentti Tiina Suominen
pori.opiskelu.tau(at)tuni.fi
puh. 040 826 2723

Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteet

Mikäli opintojaksolle vaaditaan ilmoittautuminen, siitä ilmoitetaan opetusohjelmassa erikseen.

Luentotentteihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, ellei opintojakson vastuuhenkilö/luennoitsija anna erikseen ohjetta.

Lisätietoja
hallintosihteeri Sirpa Ruuska
puh. 050 430 2012 tai 050 430 2013
soc.pori.opiskelu(at)tuni.fi

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

Ristiinopiskelulomaketta ei enää tarvita Turun yliopiston yksiköiden (TSE Pori ja DMKT) välisiin opintoihin. Opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan kursseille kohdeyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Yksikön omat tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla hyväksyttäessä opiskelijoita opintojaksoille.

Tampereen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa opintoja ristiinopiskelutarjontalistan mukaisesti.

Tarkemmat tiedot opinnoista löydät opinto-oppaasta >.

Opintotoimisto ilmoittaa hakijalle opinto-oikeuden myöntämisestä ja käytännön asioista kuten opetusaikataulusta, kuulustelujärjestyksestä ja opetukseen ilmoittautumisesta. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden.

Kurssi- ja tentti-ilmoittautumisjärjestelmä Peppiin kirjaudutaan utu-tunnuksilla. TuKKK:n Porin yksikön opintojaksoille ilmoittautuminen tapahtuu Pepin kautta osoitteessa student.peppi.utu.fi > HOPS > Ilmoittautumiset.

Suurin osa tenteistä järjestetään sähköisinä tentteinä, jolloin tentti tehdään tenttiakvaariossa. Sähköisiin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa Examissa. >

Ristiinopiskeluoikeuden saaminen ei takaa paikkaa kurssille, vaan ilmoittautumiset on tehtävä Pepissä. Pepistä opiskelija näkee ilmoittautumisajan päätyttyä, mille opintojaksoille hänet on hyväksytty.

Lisätietoja
tse-ristiinopiskelu(at)utu.fi

  Turun yliopisto, Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma

  Ristiinopiskelulomaketta ei enää tarvita Turun yliopiston yksiköiden (TSE Pori ja DMKT) välisiin opintoihin. Opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan kursseille kohdeyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Yksikön omat tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla hyväksyttäessä opiskelijoita opintojaksoille.

  Tutustu opinto-oppaaseen ja opetusohjelmaan Pepissä >>

  Opintojaksoille on jatkuva haku.

  Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse. Ristiinopiskeluoikeuden lisäksi kurssi-ilmoittautuminen on tehtävä myös sähköisessä opintotietojärjestelmässä Pepissä.

  Opintotietojärjestelmä Peppiin kirjaudutaan utu-tunnuksilla ja kurssi-ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa student.peppi.utu.fi > HOPS > Ilmoittautumiset.
  Pepistä opiskelija näkee ilmoittautumisajan päätyttyä, mille opintojaksoille hänet on hyväksytty ja voi seurata omia opintosuorituksiaan.

  Suurin osa tenteistä järjestetään sähköisinä tentteinä, jolloin tentti tehdään tenttiakvaariossa. Sähköisiin tentteihin ilmoittaudutaan osoitteessa sähköisessä tenttipalvelussa Examissa. >

  Lisätietoja
  hkt-opintotiimi(at)utu.fi