Ristiinopiskelun hakulomake

Hakulomakkeella voit hakea tutkintokoulutuksen ristiinopiskeluun ja yrittäjyysopintoihin TAI avoimen yliopiston ristiinopiskeluun. Jokaiseen kohdeyliopistoon on toimitettava oma hakulomake.

Jos haet sekä a) ristiinopiskelijaksi että b) avoimen yliopiston ristiinopiskelijaksi, TÄYTÄ 2 LOMAKETTA (tai monta lomaketta, jos haet useampaan eri yliopistoon).

Yhdellä lomakkeella EI siis VOI HAKEA tutkintokoulutukseen ja avoimen yliopiston kursseille, vaikka koulutuksen järjestäjänä olisi sama yliopisto.

HUOM! Samaa koulutusta, esim. markkinointia, voi järjestää kaksi eri yliopistoa. Markkinoinnin opintoihin pitää siis hakea puolto joko Tampereen yliopistolta tai Turun yliopiston kauppakorkeakoululta riippuen siitä, kumpi yliopisto järjestää haluamasi kurssin.

Lomakkeen tiedot välittyvät kotiyliopistosi opintotoimistoon. Saat lomakkeesta kopion sähköpostiisi. Säilytä ilmoittautumistiedot kurssin alkamisajankohtaan asti.

Kotiyliopisto = opiskelijan 'oma' yliopisto eli se jossa opiskelija suorittaa tutkintoaan
Kohdeyliopisto = se yliopisto, johon opiskelija hakee ristiinopiskeluoikeutta