Ristiinopiskelun hakulomake

Hakulomakkeella voit hakea tutkintokoulutuksen ristiinopiskeluun ja yrittäjyysopintoihin TAI avoimen yliopiston ristiinopiskeluun. Jokaiseen kohdeyliopistoon on toimitettava oma hakulomake.
  • Jos haet sekä a) ristiinopiskelijaksi että b) avoimen yliopiston ristiinopiskelijaksi, TÄYTÄ 2 LOMAKETTA (tai monta lomaketta, jos haet useampaan eri yliopistoon).
  • Yhdellä lomakkeella EI siis VOI HAKEA tutkintokoulutukseen ja avoimen yliopiston kursseille, vaikka koulutuksen järjestäjänä olisi sama yliopisto.
  • HUOM! Samaa koulutusta, esim. markkinointia, voi järjestää kaksi eri yliopistoa. Markkinoinnin opintoihin pitää siis hakea puolto joko Tampereen yliopistolta tai Turun yliopiston kauppakorkeakoululta riippuen siitä, kumpi yliopisto järjestää haluamasi kurssin.
  • Lomakkeen tiedot välittyvät kotiyliopistosi opintotoimistoon. Saat lomakkeesta kopion sähköpostiisi. Säilytä ilmoittautumistiedot kurssin alkamisajankohtaan asti.


Kotiyliopisto = opiskelijan 'oma' yliopisto eli se jossa opiskelija suorittaa tutkintoaan
Kohdeyliopisto = se yliopisto, johon opiskelija hakee ristiinopiskeluoikeutta