Apua yrittäjyysidean kehittämiseen ja yrityksen perustamiseen

Yrittäjyysopinnot Porin yliopistokeskuksessa

Yrittäjyyden opintojaksoilla pääset tutustumaan yrittäjyyteen ja ideoimaan ja kehittelemään omaa yritysideaasi eteenpäin. Kaikilla Porin yliopistokeskuksen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua eri yliopistoyksiköiden yrittäjyyden opetukseen ristiinopiskelun kautta.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön Start up! -kurssi: Kurssi tarjoaa opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä ja tilaisuuden soveltaa aiemmin oppimaansa teoriatietoa aidossa liiketoimintaympäristössä. Kurssin aikana opiskelijat perustavat poikkitieteellisissä tiimeissä yrityksen, joka toimii oikeilla markkinoilla tiiviissä yhteydenpidossa potentiaalisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yliopistot

Turun yliopiston yrittäjyyssivusto

Tampereen yliopiston yrittäjyyssivusto

Prizztech Oy:n Uusyrityskeskus Enter

Muita linkkejä

Satakunnan ELY-keskus tukee pk-yritysten perustamista tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta.

Creve – luovien alojen virtuaalinen yrityspalvelu: Verkkokurssit Luovuus ja liiketoiminta 1 & 2

ALL IN Pitch -yritysideakilpailu Prizztech Oy /Uusyrityskeskus Enterin ja ALL IN -verkoston järjestämä yritysideakilpailu, jossa on kolme sarjaa: toinen aste, korkea-aste ja yhteiskunnallinen yrittäjyys. Yritysideakilpailua koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu.