Verkostot vahvistuivat Japanissa

Tampereen yliopiston Porin yksikössä työskentelevä tutkimuspäällikkö Jari Soini vieraili lokakuussa Japanissa tapaamassa paikallisia yhteistyöyliopistoja.

Soinin matka liittyi uuteen, Tokion alueella sijaitsevan Musashinon yliopiston kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen. Tuoreen sopimuksen solmijaosapuolet ovat Musashinossa toimiva Asia AI Institute sekä Tampereen yliopiston Porin yksiköstä ohjelmistotekniikkaan keskittynyt SEINTS- ja data-analytiikan DAO-tutkimusryhmät.

Takana jo useita vuosia yhteistyötä

Kontaktit Japaniin solmittiin alun perin jo Tampereen teknillisen korkeakoulun aikana, joten mikään täysin uusi päänavaus matka ei ollut.

- Professori Hannu Jaakkola on ollut aikoinaan aloitteen tekijä Japani-yhteistyössä. Hän on vieraillut maassa tutkimusyhteistyömielessä ensimmäisen kerran jo vuonna 1984. Siitä voidaan katsoa Japaniin suuntautuvan yhteistyön alkaneen, Soini muistelee.

Kiinteää yhteistyötä on tehty viime vuosina erityisesti arvostetun Keion yliopiston kanssa, joka on Japanin vanhin yksityinen yliopisto ja monitieteellisen opetuksen ja tutkimuksen pioneeri.

Yhteistyö vuosien varrella on ollut vilkasta ja monipuolista. Sen hedelmiä ovat muun muassa jo 29. kertaa järjestetty yhteinen teknologian alan European – Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC) -konferenssi sekä yhteistyö Tampereen yliopiston Porin yksikön eMBA-koulutusohjelman kanssa sen ulkomaanjaksojen toteutuksessa. Yliopistojen tutkijat ovat laatineet myös kymmeniä yhteisjulkaisuja ja toteuttaneet molemminpuolista tutkijavaihtoa maiden välillä.

- Parhaillaan etsimme vierailevaa kv-tutkijaa Porin yksikössä käynnissä olevaan tutkimusprojektiin. Lisäksi suunnitteilla on mahdollinen opiskelijavaihto yliopistojen välillä, Soini mainitsee.

Professori Jaakkolan pitkäaikainen työ Japanin kontaktien luonnissa ja ylläpitämisessä on myös saavuttanut jälleen yhden merkkipaalun: hänelle on vastikään myönnetty visiting professor -nimitys Keion yliopistoon.

Maassa maan tavalla

Japani on mielenkiintoinen maa myös tapakulttuurinsa puolesta.

- Tavattaessa kollegoja on tärkeää vaihtaa erilaisia lahjoja, mutta niiden antamisessa on otettava muutama reunaehto huomioon: lahjat pitää olla mielellään prameasti pakattu, niiden kappalemäärä ei saa olla tasan neljä (jota numeroa pidetään Japanissa epäonnisena numerona) ja sinisen värin käyttöä pitää harkita tarkkaan, sillä väriin liitetään negatiivisia ilmaisuja, Jari Soini kertoo vierailun kulttuurisista kohtaamisista.

Myös käyntikorttien antaminen kuuluu Japanissa olennaisena osana virallisiin tapaamisiin ja niiden vaihtamiseen kuuluu omanlaisensa rituaali.

- Maassa ollaan tarkkoja myös henkilöhierarkian suhteen. Ei ole yhdentekevää, ketä kättelee tai ketä puhuttelee ensimmäisenä, Soini toteaa.

Kansainvälisyys osana tutkimusta

Kansainvälisyys tunnustetaan yleisesti yliopistojen strategian läpileikkaavaksi teemaksi ja sillä on tärkeä rooli jokaisella yliopiston toiminta-alueella: opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Uusien kontaktien luominen sekä jo olemassa olevan yhteistyön vahvistaminen ja ylläpito kuuluvat oleellisena osana kansainvälisen, monialaisen tutkimusyliopiston perustehtäviin.

- Tutkijoiden luomat kontaktit eri puolille maailmaa ovat merkittävässä asemassa yliopiston kansainvälistymiskehityksessä. Sekä uusi partneri Musashino että aiempi tuttavuus Keio ovat osa Tampereen yliopiston Porin yksikön strategista kansainvälistä kumppanuusverkostoa, josta kumppanuudesta on syytä pitää erityisen hyvää huolta myös jatkossa, Soini toteaa lopuksi.

Teksti: Jari Soini ja Maria Ojanen
Kuvat: Jari Soini