Alumnimentorit mukaan yliopistokeskuksen mentoriohjelmaan

Aiemmin pelkästään yritysmentoreiden kokemukseen ja taitoon nojannut yliopistokeskuksen mentorointiohjelma on saamassa tukea alumnimentoreista. Alumnien tuleminen mukaan vahvistaa ohjelman toimintaa ja mahdollistaa, että yliopistokeskuksen opiskelijat saavat mentorointia omalta opiskelualaltaan.

Yliopistokeskuksen mentorointiohjelma on toiminut jo vuodesta 2006 yhteistyössä elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:n yritysmentoriverkoston kanssa. Vuosien mittaan mentorointiohjelmasta on saatu paljon positiivista palautetta niin opiskelijoilta kuin mentoreiltakin. Opiskelijat arvostavat, että yritysmentorit ovat kokeneita liike-elämän asiantuntijoita ja sitoutuneita jakamaan osaamistaan ja verkostojaan.

Viime vuosina on myös tiedostettu tarve saada yritysmentoreiden rinnalle alumneja, jotka ovat monitieteisen yliopistokeskusyhteisön kasvatteja ja ehkä myös sijoittuneet työelämässä muualle kuin yritysmaailmaan. Tämän vuoksi yliopistokeskuksen alumniverkostosta on kutsuttu alumneja mukaan mentorointiin. Erityisesti mentoreita on kaivattu Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmasta valmistuneista, mutta alumnimentoreiden saaminen kaikista yliopistokeskuksen yksiköiden alumneista on aivan yhtä tärkeää.

Yliopistokeskuksen mentorointiohjelma aloittaa jälleen lokakuussa uusin mentoroitavin. Opiskelijat voivat ilmoittautua mukaan 30.9.2023 mennessä. Alumnien ilmoittautuminen mentoriksi on jatkuvasti auki. Yliopistokeskuksessa tutkintonsa suorittaneet ovat puolestaan lämpimästi tervetulleita yliopistokeskuksen alumniksi, ja se vaatii ainoastaan ilmoittautumisen!

Lisää alumnitoiminnasta, mentorointiohjelmasta ja alumnimentorina toimimisesta voi lukea yliopistokeskuksen sivuilta.