Automaatio-opintoja osaamistarpeeseen

Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön Automo-hankkeessa kehitetään opintokokonaisuutta, jolla turvataan automaatio- ja robotiikkaosaajien saatavuus Satakunnassa. Yhteistyötä tehdään yritysten, Robocoast-verkoston, Robotiikka Akatemian ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.

Satakunnassa on vahva automaatioklusteri, jonka osaamistarpeet pitää turvata. Vuosina 2010–2016 automaatio- ja robotiikka-alan liikevaihto on noussut alueella jopa 47 % ja henkilöstön määrä 60 %.

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin yksikön Automo-hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan sivuainelaajuutta vastaava yliopistollinen automaatio-opintokokonaisuus, joka opiskellaan Porin yksikössä.

- Automaatioalalla toimivat yritykset Satakunnassa ovat laajentuneet ja kehittyneet merkittävästi. Etenkin Ulvilassa on vahva automaatioklusteri, jossa tarvitaan osaavaa työvoimaa. Teknisenä koulutusyksikkönä haluamme vastata tähän tarpeeseen, ohjausryhmän puheenjohtaja, Tampereen teknillisen yliopiston Porin signaalinkäsittelyn professori Tarmo Lipping sanoo.

Hankkeella on tarkoitus taata Satakunnassa toimivien automaatiota hyödyntävien yritysten automaatio- ja robotiikkaosaajien saatavuus lähitulevaisuudessa ja pitkällä aikavälillä. Automo-hankkeen rahoitus saadaan Satakuntaliitolta, päätoteuttaja on TTY Pori ja osatoteuttaja Prizztech Oy.

Yhteistyössä tarpeista pilotointiin

Automaatioalan koulutusmoduulin kokoaminen aloitettiin jo ennen kuin hanketta haettiin. Automaatiota hyödyntävien yritysten kanssa aloitettiin keskustelu siitä, millaisia tarpeita niillä ja millaista yhteistyötä ne toivovat.

Automon ohjausryhmään kuuluu edustajia automaatioyrityksistä Sermatech, Sataservice  sekä Mikko Puputti Prizztechistä. Mukana ovat myös Robocoast -verkosto sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu. Lisäksi koulutusta on suunniteltu yhdessä Comcorpin kanssa.

Opintoja joustavasti

Automossa on mahdollista opiskella automaatioalan yliopisto-opintoja TTY:n Porin yksikössä. Automo-opiskelussa ei tarvitse olla tutkinto-opiskelija, vaan myös avoimen yliopiston kautta voi opiskella joko yhden tai useamman kurssin. Kurssien toteutustapa on joustava, ja niissä on vain vähän lähiopetusta.

- Opintoja voi suorittaa kuka tahansa, myös automaatioalan yritysten oma väki. Opintojaksoja voi suorittaa vaikka yhdenkin, Lipping vahvistaa.

Kursseista kolme tuotetaan TTY:n Hervannasta: Automaatio, Ohjaus- ja automaatiojärjestelmät, Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut. Nämä kolme opintojaksoa on toteutettu jo ennen hanketta, ja hankkeen aikana koulutuspakettia on tarkoitus kehittää edelleen.

Eri opintojaksoissa on verkko-opetusta, videoluentoja sekä kontaktiopetusta niin, että opettaja on käynyt pääkampukselta Porissa. Yhteen kurssiin sisältyi harjoitustöitä Hervannassa (Ohjaus- ja automaatiojärjestelmät). Työt oli integroitu yhteen päivään.

Opintopakettia täydennetään  TTY Porin omilla kursseilla, kuten Sulautetut järjestelmät, Aikasarjojen analyysi, Koneoppimisen menetelmät, Internet of Things, Kuva-analyysi ja konenäkö.

- Automon toimintaa arvioidaan ja kehitetään eteenpäin. Mietitään, ovatko nämä ne kurssit, joilla osaamistarve saadaan paikattua ja sen mukaan edetään. Tämän syksyn aikana suunnitellaan ja katsotaan, miten tähän mennessä on onnistuttu. Ensi vuonna on tarkoitus toteuttaa lisää kursseja, mutta toteutustapaa ei tiedetä ihan vielä, Lipping tarkentaa.