Suomessa osataan oppimisteknologia

Lapset oppivat luovuutta, ongelmanratkaisua ja yhdessä tekemistä itse tekemillään videotarinoilla. Stanfordin yliopiston, Helsingin yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön yhteishankkeissa luotiin nuoria motivoivia, teknologiaa...

Lapset oppivat luovuutta, ongelmanratkaisua ja yhdessä tekemistä itse tekemillään videotarinoilla. Stanfordin yliopiston, Helsingin yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön yhteishankkeissa luotiin nuoria motivoivia, teknologiaa hyödyntäviä oppimismetodeita.

Porin yliopistokeskuksen johtaja, multimedian professori Jari Multisilta vieraili alkuvuodesta Yhdysvalloissa Stanfordin yliopistolla kertomassa yliopistojen yhteisten Finnable2020- ja SAVI -tutkimushankkeiden tuloksista.

-Kyse on digitaalisesta tarinan kertomisesta ja siitä, miten videoita voi hyödyntää oppimisessa, kertoo Multisilta.

Oppilaat tekivät yhdessä oppimisvideoita älypuhelimillaan ja jakoivat ne kansainväliselle oppimisalustalle, joka on toteutettu Tampereen teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston voimin. Mukana oli 23 koulua Suomesta, Yhdysvalloista ja Kreikasta ja videot tehtiin englanniksi. Pääosa oppilaista oli 4.-5.-luokkalaisia.

- Video on tapa motivoida oppimista ja sitouttaa oppilaat. Tämä on nuorille luonnollinen tapa tehdä asioita. Ei heillä ollut ongelmia teknologian kanssa, sanoo Multisilta.

Ymmärrystä maailmasta

Lapset kuvasivat videoita esimerkiksi kemian laboratoriokokeista, kierrätyksestä ja antiikin jumalista. Videoita käytettiin myös kysymisen opettamiseen ja tuomaan tieteellisiä ilmiöitä arkipäivään. Lapset oppivat englannin kieltä ja 2000-luvulla tarpeellisia taitoja kuten luovuutta, innovointia, ongelmanratkaisua, digitaalista osaamista sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Multisillan mukaan lapset ja nuoret pääsivät kommunikoimaan keskenään ja he olivat todella kiinnostuneita kuulemaan myös toisessa maassa asuvien lasten arjesta ja koulukäynnistä.

-Minkälaisia koulupäivät muualla ovat, minkälainen on koulumatka, mitä koulussa syödään? Hanke lisäsi valtavasti lasten kulttuurista pääomaa ja ymmärrystä maailmaa kohtaan. Vuorovaikutus auttaa ymmärtämään toisia ihmisiä ja kulttuurien rikkautta.

Positiivista pöhinää Piilaaksossa

-Stanfordin yliopisto on maailman johtavia yliopistoja monilla aloilla, mutta siellä nähdään kansainvälisten vierailijoiden hyöty. Oppiminen on molemminpuolista. Suomalaista osaamista ja tutkimusta arvostetaan, toteaa Multisilta.

TTY:n yhteistyö Stanfordin yliopiston kanssa alkoi vuonna 2005, kun suomalaisia tutkijoita vieraili Kaliforniassa. Jari Multisilta on ollut tutkijavaihdossa Stanfordissa eripituisia aikoja useita kertoja ja Piilaakson positiivinen kuhina on hänen mukaansa hengästyttävää.

-Alueella on valtavan innovatiivinen ilmapiiri. Myös työn ulkopuoliset epäviralliset kohtaamiset voivat poikia ammatillista yhteistyötä. Tärkeisiin ihmisiin voi törmätä jopa kauppakeskuksessa ja koulun vanhempainyhdistyksen tapahtumissa.

Hankkeet toteutettiin vuosina 2013 ja 2014. Finnable2020 sai rahoituksensa Tekesiltä. SAVI-tutkimusohjelmaa rahoittivat National Science Foundation, Tekes ja Suomen Akatemia. Kouluilla on nyt mahdollisuus päästä pilotoimaan EdVisto-oppimisalustaa. Maailmalla on virinnyt jo kiinnostusta hyödyntää palvelua esimerkiksi AIDSiin liittyvässä terveyskasvatuksessa.