Yhteyksiä, joita silmä ei näe

Mitä yhteistä on sääennustuksilla, tekoälyllä ja hissien rikkoontumisen ennakoinnilla? Näissä kaikissa hyödynnetään taustalla data-analytiikan keinoja. Muun muassa organisaatioille kertyy erilaisten seurantatyökalujen ja mekaanisten prosessien seurauksena valtava määrä tietoa eli dataa. Data-analytiikka pyrkii löytämään suuren datamäärän avulla yhteyksiä, joita ihminen itse ei pysty erottamaan.

Data-analytiikan osaamiskeskittymä datatiede.fi toimii Satakunnan kilpailukyvyn, innovaatiotoiminnan ja vetovoimaisuuden edistäjänä. Hanketta johtaa Tampereen teknillisen yliopiston DAO-tutkimustyhmä (Data Analytics and Optimization). Meneillään on kolmevuotisen hankkeen viimeinen vuosi.

- Hanke ei varsinaisesti itse tuota palveluja, vaan toimii ikään kuin mahdollistajana yritysten ja organisaatioiden tarpeen ja tarjonnan välillä. Tähän mennessä on koossa noin 400 yhteystietoa, joista vajaa 300 on liittyneitä verkostoon. Kolmivuotinen kausi mennään vauhdilla loppuun asti, sanoo projektitutkija Janne Harjamäki.

Hyödyt irti datamääristä

Erilaisista ilmiöistä, prosesseista ja tapahtumista voidaan yhä helpommin kerätä suuria määriä tietoa. Tieto voi liittyä ihmisten käyttäytymiseen, teollisiin prosesseihin, liiketoimintaan, rikostapahtumiin, epidemioiden leviämiseen tai vaikkapa ilmastonmuutokseen.

Se ei itsessään riitä, että tietoa kerätään mahdollisimman paljon. Jotta dataa voisi käyttää päätösten tukena, on sitä ensin analysoitava. Datatiede jakaa analytiikan neljään kategoriaan: kuvailevaan, diagnosoivaan, ennakoivaan ja ohjailevaan analytiikkaan.

- Käsipelillä ei ole mahdollista hyödyntää tällaisia datamääriä, joten koneet ja ohjelmat on valjastettu tekemään analysointityön. Toki ohjelmat opetetaan ensin tekemään halutut toiminnot eli työtä sekin vaatii, sanoo Harjamäki.

Mukaan ehtii vielä

Vaikka hanke virallisesti päättyy vuoden 2018 lopussa, niin kaikki hankkeen anti on käytettävissä vastaisuudessakin. Tutkimustyhmän ajatuksena onkin, että datatiede.fi-sivusto toimisi tulevaisuudessa alustana data-analytiikkaa hyödyntävälle toiminnalle Satakunnassa. Tarkoituksena on saada tarpeet ja tarjonnat sivustolle.

Tapahtumien kautta on helppo tutustua aiheeseen. Takana on kolme seminaaria ja kaksi työpajaa. Kesäkuussa järjestettiin seminaari teollisuuden teemasta. Lisäksi syksylle tulee vielä yksi seminaari ja mahdollisesti kaksi työpajaa.

- Tapahtumat ovat hyvä tapa saattaa yhteen uusia toimijoita. Tapahtumat ovat maksuttomia ja niissä ei myydä mitään, joten on matala kynnys tulla paikan päälle katsomaan mistä on kyse, kertoo Harjamäki.

Hankkeen verkkosivuilta löytyvät tietopaketit johdattavat kiinnostuneet analytiikan maailmaan. Lisäksi datatiede.fi-sivustolta löytyy tapahtumakalenteri, johon tulee tiedot tulevista tapahtumista. Saatavilla on runsaasti materiaalia menneistä tapahtumista, muun muassa videotallenteet seminaareista.