Opiskele uutta ja kehitä osaamistasi avoimessa yliopistossa!

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opiskelemalla avoimessa yliopistossa voi tutustua yliopisto-opiskeluun ja valmentautua tutkinto-opintoihin.


Miksi opiskella avoimessa yliopistossa?

Opiskelemalla avoimessa yliopistossa yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia voi tutustua yliopisto-opiskeluun ja valmentautua tutkinto-opintoihin. Opiskelun tavoitteena voi olla esim. tutkintoon tähtääminen tai ammatillisen osaamisen tai yleissivistyksen lisääminen.

Opetuksen laatu ja taso vastaavat yliopiston perusopetusta.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella tutkintojen osia yksittäisinä kursseina tai opintokokonaisuuksina.

Porin yliopistokeskuksessa toimivat Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston yksiköt järjestävät myös avoimen yliopiston opetusta Porissa.

Porin yliopistokeskuksen avoimen yliopiston tarjonnasta ja ilmoittaumismenettelyistä saat lisätietoja yliopistojen omien sivujen kautta (linkit vievät pois näiltä sivuilta)


Väylä tutkinto-opintoihin

Avoimen yliopiston opiskelija voi hakeutua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi kahdella eri tavalla.

  • Yleisin keino hakea yliopistoon on osallistua pääsykokeisiin. Avoimen yliopiston opinnot toimivat tällöin valmentautumisena akateemisiin opintoihin.
  • Kun opiskelija on päässyt yliopistoon, avoimessa suoritetut opinnot voi hyväksyttää tiedekunnassa osaksi tutkintoa. Suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet kelpaavat yleensä sellaisenaan siinä yliopistossa, jonka opintovaatimusten mukaan ne on suoritettu.
  • Toinen tapa on pyrkiä tiedekuntaan erillisvalinnassa avoimen yliopiston väylän kautta. Tiedekunnat ja oppiaineet määrittelevät opiskelijavalinnan kriteerit ja kiintiöt vuosittain. Useimmiten edellytetään, että suoritettuna on yhdestä aineesta perus- ja aineopinnot ja toisesta perusopinnot. Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi ei kuitenkaan ole automaattista, vaan opiskelijat valitaan tiedekuntaan esimerkiksi arvosanojen perusteella.
  • Tutkintoon tähtäävien kannattaa ottaa huomioon opintoja suunnitellessaan, että useissa oppiaineissa on jo mahdollista suorittaa suuri osa tutkintoon kuuluvista opinnoista avoimessa yliopistossa. Aineyhdistelmien valintaan ja erilaisten opiskelumuotojen hyödyntämiseen saa neuvoja avointen yliopistojen opinto-ohjaajilta.