Jätteiden käsittely

Porin yliopistokeskuksen jäteasioista vastaa Porin yliopistokeskuksen palvelukeskus / RTK-Palvelu Oy.

RTK-Palvelun ympäristöperiaatteet

RTK-Palvelun ympäristöperiaatteet perustuvat kestävän kehityksen mukaiseen elinkaariajatteluun sekä ympäristönäkökohtien huomioimiseen kaikessa toiminnassa.

Tunnemme toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat ja -lainsäädännön ja seuraamme niitä säännöllisesti.

Pyrimme vähentämään ympäristökuormitusta asettamalla päämäärät ja tavoitteet merkittäville ympäristönäkökohdille sekä laatimalla niille ympäristöohjelmat tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tutustu myös kohteen ympäristökartoitukseen, jossa lisätietoa jätteiden lajittelusta Porin yliopistokeskuksen tiloissa. Kohdeen toimitilapalveluista vastaa RTK-Palvelu Oy.

1. Kerättävät jätteet ja jätteen keruu

 • Työhuoneissa on sekajäte- ja paperinkeräysastia. Siivooja tyhjentää molemmat. Paperinkeräysastian tulee olla selkeästi merkitty, muuten sitä ei tyhjennetä.
 • Työhuoneista kerätään myös erilliset energiajäteastiat, mikäli astiat on selkeästi merkitty. Tarvittaessa lisäastioita on mahdollista tiedustella palvelukeskuksesta.
 • Tuhottavaksi tarkoitettua paperia ei saa säilyttää työhuoneessa (tietoturvariski) vaan tietoturvapaperi on toimitettava, käyttäjän toimesta, postihuoneessa 115 sijaitsevaan lukolliseen keräysastiaan.
 • Pahvit ja kartongit ja isommat paperierät tulee toimittaa yliopistokeskuksen tiloissa oleviin keräysastioihin ja pahvinkeräysrullakoihin (kts. tarkempi paikka sivun alareunasta). Astiat tyhjennetään kerran kuussa.
 • Silppuriin menevä paperi tuhotaan itse tai toimitetaan postihuoneeseen 115 tai palvelukeskukseen.
 • Biojäte tulee toimittaa erillisiin keräysastioihin (kts. tarkempi paikka sivun alareunasta).
 • Lasi- ja metallijätteen keräyspisteitä on yleisissä kahvihuoneissa sekä 115 postihuoneessa.
 • Energiajäte (muovit, styroxit ja puulavat) toimitetaan palvelukeskuksen osoittamaan paikkaan. Isompien erien noutamisesta voi sopia palvelukeskuksen kanssa.


2. Ongelmajätteet

Palvelukeskus poistaa/vaihtaa rikkinäiset loisteputket. Paristot, akut ja värikasetit toimitetaan joko postihuoneisiin (115, 229) tai palvelukeskukseen.

Ongelmajätteiden oikeasta hävittämisestä vastaa Palvelukeskus.

Kiinteistön jätepisteet sijaitsevat lukollisessa tilassa Pohjoisranta 11 A -rakennuksen sisäpihalla (avaimen voi pyytää lainaksi Palvelukeskuksesta).


Lajitteluinfo tulostettavaksi kierrätyspisteisiin

 • Biojäte
 • Energiajäte
 • Keräyspahvi- ja paperi

Biojätepisteet

Porin yliopistokeskuksen tiloissa on noin 20 biojätepistettä, joista biojätteet kerätään päivittäin.

Biojätepisteinä ovat keittiö- ja kahvitilat sekä osa WC-tiloista, joiden ulko-ovessa on biojätetarra.

Meillä biojätteellä tarkoitetaan ruoantähteitä, EI ruokailuastioita eikä papereita, ei myöskään käsipapereita.

Biojätepisteet kohteessa:

1. krs

100 1.krs pääaula
136 Inva-WC
172 1. krs laajennuksen kahvihuone

2. krs

219 WC miesten
220 WC naisten
263 WC miesten
264 WC naisten
203D Johdon keittiö
281 TY kahvihuone

3. krs

338 WC miesten
339 WC naisten
357 Henkilökunnan kahvihuone
392 MKK/TaY kahvihuone
3002 TY TuKKK kahvitila


Paperin- ja pahvinkeräyspisteet

1. kerros

 • Postihuone 115
 • Lavatavaran vastaanotto 166B
 • Kirjasto 111


2. kerros

 • Käytävä 295 (ns. uuden puolen wc-tilojen läheisyydessä)
 • Postihuone 229

​​​​​​​

3. kerros

 • Porraskäytävä R398
 • 357 Henkilökunnan kahvihuone