LISKO - satakuntalaisen korkeakoulutuksen kehittämisen yhteishanke

Lisää osaamista Satakuntaan korkeakouluyhteistyöllä: korkeakoulutuksen kehittämisen yhteishanke, tuttavallisemmin LISKO, on aloittanut toimintansa vuoden 2023 alusta ja jatkuu vuoden 2024 loppuun. Satakuntaliiton rahoittamassa yhteishankkeessa toimivat Porin yliopistokeskus, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Hankkeen lähtökohtana ovat Kalervo Väänäsen laatima korkeakouluselvitys (2021) ja yliopisto-ammattikorkeakoulu -yhteistyön suunnitteluryhmän toimenpide-ehdotukset. Hankkeen tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen sekä osaamistason nostaminen Satakunnassa kehittämällä korkeakoulujen yhteistyötä, jatkuvan oppimisen tarjontaa sekä joustavia opintopolkuja. Lisäksi tavoitteena on alueella toimivien korkeakoulujen innovaatiotoiminnan kehittäminen ja vaikuttavuuden lisääminen osana Satakunnan osaamiskeskittymiä sekä TKI-toiminnan volyymin ja näkyvyyden merkittävä kasvu.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat

VISIO: Rakennetaan Satakunnan korkeakoulujen yhteinen visio: konkreettinen yhteinen tavoitetila. Yhteisen vision tuottaminen yhteistoimintapajojen avulla.

JATKUVA OPPIMINEN: Kokonaiskuvan muodostaminen ja päällekkäisyyksien välttäminen sekä uusien koulutustarpeiden tunnistaminen.

TKI-KLUSTERIT: TKI-klustereiden tunnistaminen: Koordinoidaan edunvalvontaa liittyen korkeakoulutukseen ja korkeakouluissa tehtävään TKI-toimintaan.


hankkeen Keskeisten toimenpiteiden aikataulusuunnitelma:Tarkempaa tietoa suunnitelmista saa ottamalla yhteyttä hanketyöryhmään.
Hankkeen koordinoivana tahona toimii Porin yliopistokeskus ja
hanketyöryhmää vetää projektipäällikkö Kimmo Ahonen: kimmo.ahonen@tuni.fi.
Muut työryhmän jäsenet:
Päivi Elonen, koordinaattori, Porin yliopistokeskus: paivi.elonen@ucpori.fi
Jari Helminen, yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu: jari.helminen@diak.fi
Veera Iisakkala, projektipäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu: veera.iisakkala@samk.fi
Toimenpiteistä viestitään kunkin mukana olevan organisaation kautta.
Hankkeen ohjausryhmässä toimii Kristiina Salonen (pj.) ja Timo Vesiluoma Satakuntaliitosta,
Tarmo Lipping Porin yliopistokeskuksesta, Kirsi Liikamaa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun
Porin yksiköstä, Jaana Lepistö Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Raumalta,
Antero Hirvensalo Tampereen yliopisto Porista (MAB-tiedekunta), Elina Ylikoski Diakonia-ammattikorkeakoulusta,
Cimmo Nurmi Satakunnan ammattikorkeakoulusta, Jouko Hautamäki Porin kaupungilta
ja Mari Niemi Satakunnan hyvinvointialueelta. Asiantuntijajäsenenä toimii Jenny Katila Satakuntaliitosta.