Opinnot valmiiksi ketterällä projektinhallinnalla

Diplomi-insinööri Meri Leiniön diplomityö ”Systemaattinen ja ketterä projektijohtaminen suunnittelutyössä” kehitti kohdeyrityksen projektinhallinnan lisäksi omia vahvuuksia ja työuraa.


Diplomi-insinööri Meri Leiniön diplomityö Systemaattinen ja ketterä projektijohtaminen suunnittelutyössä” valmistui kuluvan vuoden toukokuussa. Työssä tutkittiin, millaisella ketterällä ja systemaattisella projektinhallinnalla ja projektijohtamisella suunnitteluyrityksen toimintaa voisi tehostaa.

Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena kyselyn ja haastattelujen kautta. Kysely kohdistettiin kohdeyrityksen Suomen henkilöstölle. Haastatteluihin valikoitui erilaisten työkokemusten mukaan kuusi projektinvetäjää eri osastoilta. Tutkimuksella selvitettiin projektinhallinnan ongelmakohtia ja kehitettiin keinoja parempaan projektinhallintaan ketterien menetelmien ja työkalujen avulla.

Hyvä ohjaus ja mielenkiinto motivoivat

Porissa voi opiskella Tampereen yliopiston Johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa diplomi-insinööriksi. Leiniöllä oli pohjakoulutuksena kone- ja tuotantotekniikan insinöörin tutkinto, suuntautumisena meritekniikka. Alussa häntä mietitytti diplomityön laajuus verrattuna ammattikorkeakoulututkintoon ja toisaalta oman mielenkiinnon ja suunnitelmallisuuden riittävyys.

Työnantajan tarjoama opinnäytetyön aihepiiri motivoi ja mahdollisti työskentelyn sellaisten henkilöiden kanssa, jotka aiemmin eivät olleet osa Leiniön työkenttää. Työnantaja ja opinnäytetyön ohjaajat antoivat hyvin vapaat kädet tehdä työtä omalla aikataululla.

Leiniö kertoo tämän voivan johtaa myös siihen, ettei työ etene. Hän onnistui kuitenkin hyvällä oman työn suunnittelulla ja hallinnalla samoilla asioilla, joita opinnäytetyössä tutkittiin.

- Pakko antaa myös kiitosta diplomityöni ohjaajille professori Marko Seppäselle ja yliopistonlehtori Anu Suomiselle. He tekivät isosti töitä sen eteen, että valmistumiseni ajallaan onnistui. Tarkastusprosessi oli todella nopea ja joustava.

Ei helpoimman kautta

Porin yliopistokeskuksessa työn ohessa opiskelu on tuttua ja jokapäiväistä. Leiniön aloittaessa syksyllä 2019 opintojaan yliopistossa ensimmäisenä päivänä opettajat esittäytyivät ja kehottivat työssäkäyviä suunnittelemaan opinnot vähintään kolmelle vuodelle. Yksi opettaja kuitenkin mainitsi, että opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessakin kahdessa vuodessa, mutta se tulee olemaan raskasta.

- Tuohon lauseeseen lopetin aika lailla kuuntelemisen ja päätin, että jos se kerran on mahdollista, niin kahdessa vuodessa tämä käydään. Vuoden 2021 alussa sain tietää olevani vielä raskaana, ja sain siitä lisämotivaatiota. Kaikkien haasteiden jälkeen sain suoritettua opinnot kahdessa lukuvuodessa, vielä hyvällä menestyksellä. Nyt saan nauttia pelkästään pian neljäkuukautisen vauvani kanssa elämisestä, Leiniö tiivistää sisukkaan opinpolkunsa ja lisää:

- Jälkeenpäin ajateltuna olisin voinut päästää itseni vähän helpommallakin.

Opinnäyte askeleena uralla

Leiniön työpaikalla tulevaisuuden strategian tavoitteina on toimia digitalisaation edelläkävijänä ja rakentaa digitalisaatioon perustuvaa liiketoimintakonsultointia sekä kumppanuuksia. Diplomityötä tehdessään Leiniö oli eniten tekemisissä digitalisaatio-ryhmän vetäjän kanssa, ja saikin ennen äitiyslomalle jäämistään pieniä lupauksia tulevaisuudessa työryhmän osaksi pääsemisestä.

- Rehellisesti sanottuna opinnäytetyö on ensisijaisesti koulua varten, osoitus siitä, että hallitsee tutkinnossa opetetut asiat. Kuitenkin ainakin minun tapauksessani se on ollut myös elämää varten, onhan miellyttävä työ osa hyvää elämää.

Teksti: Jyri Luonila
Kuva: Meri Leiniö