Porin yliopistokeskus mahdollistaa opiskelun ja muun elämän joustavan yhteensovittamisen

Marika Vapaala-Riikonen työskentelee viestintä- ja markkinointikoordinaattorina Tampereen yliopiston Porin yksikössä. Samaan aikaan loppusuoralla ovat digitaalisen kulttuurin maisteriopinnot Turun yliopstossa.

Marika Vapaala-Riikonen on asunut Porissa lähes koko ikänsä ja opiskellut aikanaan SAMK:ssa yritysviestintää. Syksyllä 2019 hän aloitti digitaalisen kulttuurin maisteriopinnot Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelmassa. Lisäksi hän opiskeli sivuaineeksi viestinnän opintoja Tampereen yliopistosta.

Opiskelut osuivat mielenkiintoiseen ajankohtaan pandemian vuoksi, sillä lähiopetusta ehti olla vain ensimmäinen syksy ja tammi-helmikuu vuoden 2020 alussa.

- Oli todella hyvä, että alussa ehti ryhmäytyä ja tutustua opiskelukavereihin, jolloin etäopiskelukin sujui mukavammin. Muuten etäopiskelu sopi minulle hyvin, ja työ ja perhe-elämä oli helppo yhdistää verkkoluentoihin, kun ei tarvinnut liikkua paikasta toiseen tehtäviä vaihtaessa, Vapaala-Riikonen kiittelee.

Koulutuksen digitalisaatio kiinnostuksen kohteena

Vapaala-Riikonen on koko opiskelun ajan ollut kiinnostunut koulutuksen digitalisaatiosta ja vuorovaikutuksesta digitaalisissa ympäristöissä. Gradussaan hän tutki tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta digitaitojen opetuksen yhteydessä Satakunnan alakouluissa. Ajatuksena oli, voisiko kouluissa kasvaa parempi digisukupolvi, jos heille opetetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja jo tieto- ja viestintäteknologiataitojen yhteydessä. Negatiiviset ilmiöt kuten vihapuhe ja verkkorasisimi ovat yleistyneet digitaalisissa ympäristöissä ja olisi hyvä, jos niitä voitaisiin tunne- ja vuorovaikutustaitoja opettamalla vähentää.

Hän haastatteli seitsemää satakuntalaista opettajaa tutkimusta varten. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että teknologia on jo kulttuurisesti omaksuttu koulumaailmaan, mutta prosessissa ollaan vielä hyvin eri vaiheissa eri kouluissa. Yksi tutkimuksesta nousseista havainnoista oli se, että Satakunnan sisällä oppilaat ovat digitaalisesti hyvin eriarvoisissa asemissa.

Tällä hetkellä opetus keskittyy lähinnä ohjelmien ja laitteiden hallintaan. Tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ei TVT-opetuksessa erikseen keskitytä, vaan niitä pyritään kehittämään jokapäiväisessä arjessa integroituneena muuhun toimintaan.

- Joissakin luokissa opettajat olivat kyllä jo käsitelleet luokan whatsapp-ryhmän sääntöjä ja miten esimerkiksi kavereiden tiktok-videoihin kommentoidaan. Eli enemmän luokan sisäisen somen käytön taitoja, Vapaala-Riikonen kertoo esimerkkejä.

Koulutustarjonta omassa maakunnassa kannattaa hyödyntää

Vapaala-Riikonen kertoo, että kaikki hänen opiskelulle asettamansa ennakko-odotukset ylittyivät positiivisella tavalla. Työelämän, perheen ja opiskelun yhdistäminen on mahdollista. Hän ei kuitenkaan usko, että olisi lasten ollessa vielä alakouluikäisiä lähtenyt tekemään maisterinpapereita mihinkään kauemmaksi.

- Olen iloinen, että meillä on täällä yliopistokeskus ja toivon, että moni muukin huomaa sen ja pystyy hyödyntämään sen tarjonnan. Oman urakehityksen kannalta tämä oli juuri oikea aika tehdä opinnot ja olisi ollut ikävää, jos ne olisivat siirtyneet johonkin kaukaiseen tulevaisuuteen.

Teksti ja kuva: Liisa Jaakkola