Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma ja Humanistinen ammattikorkeakoulu opetusyhteistyöhön

Lukuvuoden 2021-2022 opinnoissa aloittaa opiskelijoita kummastakin korkeakoulusta.

Porin yliopistokeskuksessa toimiva Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma (KTMT) ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) kulttuurituotannon koulutus ovat solmineet vuosille 2021-2024 sopimuksen, jonka ansiosta molempien oppilaitosten opiskelijoilla on valittavana yhteensä 30 opintopisteen verran opintoja toisen oppilaitoksen koulutustarjonnasta. Sopimus perustuu kansalliseen puitesopimukseen opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa. Opintoihin haetaan erikseen ja niihin otetaan 10 opiskelijaa kummastakin korkeakoulusta. Lukuvuoden 2021-2022 opintoihin haki Turun yliopistosta seitsemän ja HUMAK:sta 13 opiskelijaa.

Lue lisää yhteistyöstä HUMAKin yliopettaja Laura Päiviö-Häkämiehen ja KTMT:n yliopisto-opettaja Pirita Frigrenin kirjoituksesta Humanistina Porissa –blogissa ja HUMAK:n blogissa.

Lisätietoja: yliopisto-opettaja Pirita Frigren, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma