Tampereen yliopiston Porin yksikkö mukana Nuorisotutkimuksen huippuyksikköhakemuksessa

Tampereen osahankkeen tutkimusryhmää johtaa dosentti Eriikka Oinonen (PI).

Nuorisotutkimuksen huippututkimusyksikkö on viiden vahvan tutkimusorganisaation monitieteinen yhteenliittymä, joka rakentuu vahvan suomalaisen nuorisotutkimuksen tradition ja yhteistyön perustalle. Konsortio toimitti Suomen Akatemialle aiehakemuksen Nuorisotutkimuksen huippuyksikön perustamiseksi vuosiksi 2022-2029.

Huippuyksikköä johtaa Nuorisotutkimusseura ja muut konsortion osapuolet ovat Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK ja sen tutkimusyksikkö Juvenia sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK. Huippuyksikön tavoitteena on tarkastella nuorten elämän monia ulottuvuuksia globaalien transformaatioiden aikakaudella. Miten globaalit ilmiöt heijastuvat eri taustoista tulevien nuorten elämään erilaisissa paikallisissa konteksteissa, ja miten nuoret vuorostaan pyrkivät vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa? Monien erilaisten aineistojen ja kansainvälisen yhteistyön avulla tuotetaan ainutlaatuista ja kokonaisvaltaista tietoa nuoruudesta elämänvaiheena ja sen muuttumisesta. Samalla vahvistetaan nuorisotutkimuksen asemaa maailmanlaajuisesti.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan osahanke Coming of age in the time of global crisis tutkii, miten suuret globaalit riskit, kuten Covid-19 pandemia ja ilmastonmuutos, sekä niiden välittömät ja pitkäkestoiset vaikutukset vaikuttavat aikuisuuden ja itsenäistymisen kynnyksellä olevien nuorten arkeen, hyvinvointiin sekä tulevaisuuden näkymiin ja suunnitelmiin. Tampereen osahankkeen tutkimusryhmää johtaa dosentti Eriikka Oinonen (PI). Osahankkeessa haetaan rahoitusta kolmelle tutkijanuran eri vaiheessa olevalle tutkijalle. Lisäksi huippututkimusyksikön toimintaan osallistuu yli kymmenen muuta Tampereen yliopiston tutkijaa.

Tampereen yliopisto on tällä hetkellä maamme ainoa yliopisto, jossa on nuorisotutkimuksen professorin oppituoli. Tehtävää hoitava ja hakemuksen valmisteluun osallistunut Päivi Honkatukia toivoo hakemukselle menestystä.

– Olisi valtavan hienoa, jos nuorisotutkimusta saataisiin näin vahvistettua akateemisena oppialana niin yliopistossamme, Suomessa kuin kansainvälisesti.

Lisätietoja:

dosentti Eriikka Oinonen, eriikka.oinonen(at)tuni.fi

professori Päivi Honkatukia, paivi.honkatukia(at)tuni.fi