Tanja Lepistö tarkastelee väitöstutkimuksessaan asiantuntijuuden kehittymistä

Asiantuntijapalvelut muodostavat yhä kasvavan sektorin ja toimialan yhteiskunnassamme. Yhteistyö ja liiketoiminnan kehittäminen tapahtuu yhä useammin verkostoissa ja usein mukana kehitystyössä on palvelujen tarjoajan ja asiakkaiden lisäksi myös muita sidosryhmiä. Verkostoissa toimiminen vaikuttaa myös siihen, millainen asiantuntijuus ja osaaminen on tärkeää onnistuneelle yhteistyölle.


Tanja Lepistö tarkastelee väitöskirjassaan asiantuntijuutta erityisesti johdon konsultoinnin, valmennuksen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluissa arvon yhteisluonnin ja yhteiskehittämisen näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksena on viitekehys asiantuntijuudesta ja sen kehittämisestä asiantuntijapalveluissa.

Tutkimuksen tulosten mukaan asiantuntijuus koostuu: 1) Tietopohjaisesta asiantuntijuudesta, 2) Käytäntöpohjaisesta asiantuntijuudesta, 3) Tunne- ja tilanne asiantuntijuudesta sekä 4) Yhteiskehittämisen ajattelutavasta. Yhteiskehittämisen ajattelutapa voidaan nähdä osaamisalueena, joka ohjaa yhteistyötä ja asiatuntijoiden toimintaa, on sen keskiössä ja muodostaa toiminnan lävitse kulkevan punaisen langan.

Tutkimus tuo uutta näkemystä asiantuntijapalvelujen kirjallisuuteen tarjoamalla vivahteikkaan ja hienojakoisen jaottelun asiantuntijuudesta. Asiantuntijuudessa korostuu kyvykkyys mahdollistaa kaikkien osallistuvien toimijoiden asiantuntemuksen, kokemusten ja tietämyksen ottaminen käyttöön. Tutkimus myös lisää ymmärrystä asiantuntijuuden kehittymisestä käytännössä ja asiantuntijuuden luonteesta. Asiantuntijuus on tulosta tavasta nähdä resurssit laajemmin ja yhdistää sekä luoda resursseja uudella tavalla, se kehittyy itseään koko ajan haastamalla ja kokemuksen kautta sekä mukavuusalueen ulkopuolella. Asiantuntijuus kehittyy ja sitä arvostetaan vuorovaikutuksessa, ja sen vuoksi tämän tutkimuksessa nostetaan esiin myös asiantuntijuuden sosiaalista ja kontekstuaalista luonnetta.

Väitöskirja tarjoaa myös ajankohtaista ja käytännöllistä tietoa asiantuntijapalveluja tarjoaville ja niitä kehittäville tahoille sekä koulutusorganisaatioille. Merkitys korostuu erityisesti sellaisten palvelujen kehittämisessä, joissa asiantuntijoilla on merkittävä rooli asiakkaiden tiedon luonnin tukijoina ja fasilitoijina. On tärkeää miettiä, miten tukea oppivan yhteisön syntymistä ja minkälaiset rakenteet ja materiaalit tukevat yhteistä tekemistä sekä miten saadaan toimijat sitoutumaan yhteistyöhön ja tuetaan luottamuksen rakentumista. Tutkimus nostaa esiin myös käytäntöjä ja aktiviteetteja, joiden kautta asiantuntijat yhdessä muiden toimijoiden kanssa luovat tavoitteet ja tilan yhteistyölle ja mahdollistavat oppimista sekä uuden tiedon luomista erilaisin työkaluin. Yhteiskehittäminen arvon yhteisluonnissa sisältää myös ajatuksen epävarmuuden sietämisestä ja yhdessä tekemisestä luottaen prosessiin sen sijaan, että lähtökohtana olisi hyvin tarkkaan määritelty tavoite.

Väitöstilaisuus 19.4.2024

KTM Tanja Lepistön markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirja ”Development of expertise through co-creation in networks - An ethnographic case study from a professional service context” tarkastetaan julkisesti Turun yliopistossa perjantaina 19.04.2024 klo 12.00. Paikkana on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, Porin yliopistokeskus, auditorio 125.

Vastaväittäjänä toimii professori Satu Nätti (Oulun yliopisto) ja kustoksena tohtori ja erityisasiantuntija Arja Lemmetyinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

Tervetuloa!


Tutustu väitöskirjaan >>
Seuraa väitöstilaisuutta Zoomissa >> (Meeting ID: 685 3753 3680, Passcode: 734325)

Miina Yliluoma