Uusi julkaisu maisemantutkimuksen oppiaineessa

Tuoreessa kulttuuriympäristöalan asiantuntijan tutkinnon jälkeisen erikoistumiskoulutuksen valmisteluhankkeen loppuraportissa kartoitettiin mm. työelämän koulutustarpeita ja alan tulevia osaamisalueita.

Kulttuuriympäristö on keskeinen identiteettien rakennusosa ja hyvän arkiympäristön tekijä. Sen vaaliminen ja siitä kertominen ovat entistä tärkeämpiä kaupungistumisen ja ympäristön muutoksen nopeutuessa. Kulttuuriympäristöalalla työskentelee asiantuntijoita monilla koulutustaustoilla ja erilaisissa tehtävissä. Heitä yhdistää kiinnostus kulttuuriympäristöön ja tarve sen suojelemiseen.

Juuri ilmestynyt loppuraportti kokoaa yhteen Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaineen vetämän kulttuuriympäristöalan asiantuntijan tutkinnon jälkeisen erikoistumiskoulutuksen valmisteluhankkeen tulokset. Hankkeeseen liittyi alan työelämän koulutustarpeiden kartoitus. Valmisteluun osallistui joukko humanistisen ja muiden koulutusalojen vastuuyliopistoja sekä kulttuuriympäristöalan työelämän edustajia. Raportissa painottuvat alan tulevina osaamisalueina digitaalisuus, kulttuuriympäristöosallistuminen, kulttuuriympäristöjen hyödynnettävyys sekä prosessien hallinta. Lopussa hahmotellaan näitä alueita tukevia valmiuksia tuottavan, yliopistojen yhteisesti tarjoaman erikoistumiskoulutuksen malli.

Tutustu sähköiseen julkaisuun

Kulttuuriympäristön asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen kehittämishanke, loppuraportti
Toimittajat: Maunu Häyrynen, Helena Lonkila ja Katrina Virtanen
Kirjoittajat: Maunu Häyrynen, Maaret Louhelainen, Kirsi Niukko, Laura Tarkkio ja Katrina Virtanen
Julkaisijat:
Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori 2019 Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry, Samfundet för kulturmiljöforskning rf
Julkaisusarjat:
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisuja 55 Kulttuuriympäristötutkimus 1"