Väitöskirjatutkija Aura Collianderille Suomen Kulttuurirahaston apuraha

FM Aura Colliander valmistelee väitöskirjaa muovisesta kulttuuriperinnöstä museoissa. Nyt myönnetty apuraha on kolmivuotinen.

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt FM Aura Collianderille apurahan väitöskirjatyötä varten. Colliander valmistelee kultturiperinnön tutkimuksen alaan kuuluvaa väitöskirjaa, joka käsittelee muovista kulttuuriperintöä museoissa.

Collianderille myönnetty apurahasumma on 26 000 €, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana. Yhteensä apurahoja myönnettiin 1067 kappaletta noin 27 miljoonan arvosta.

Katso kaikki helmikuun apurahansaajat (Suomen Kulttuurirahasto) >>

Collianderin pro gradu "Muovin kytkennät museossa: Uusmaterialistinen näkökulma materiaaliseen peliperintöön" valittiin Porin yliopistokeskuksen Vuoden 2020 opinnäytetyöksi. Lue lisää >

kuva: Aura Collianderin kotialbumi