Verkostoista intoa ja palveluilla uudistumista (VERTTI) –hankkeen tulokset julkistettu

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön VERTTI –hankkeen tulokset tukevat yrittäjien liiketoimintaa, hyvinvointia sekä kehittämisajatuksia.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Vertti- hankkeen tulokset on kerätty hankkeen sivuille. Sivulta löytyy tietoa sinulle, joka haluat kehittää yrittäjille suunnattuja palveluita, tarjoat niitä tai sinulla on tutkimuksellinen kiinnostus aiheeseen. Hankkeen kokemusten mukaan yrittäjille suunnattujen palvelujen kentässä on tilaa pitkäkestoiseen yhteistyöhön ohjaaville palveluille.

Hankkeemme tulokset tarjoavat yrittäjille mahdollisuuksia miettiä omaa tilannettaan; liiketoimintaa ja hyvinvointia sekä kehittämisajatuksia siitä näkökulmasta, että voisivatko pitkäkestoinen valmennus tai muilta yrittäjiltä saatavat ideat ja vertaistuki vauhdittaa omaa kehittämistä ja tuoda siihen uusia näkökulmia. Hanke haluaa myös rohkaista yrittäjiä etsimään itselleen sopivia ja omiin tarpeisiin vastaavia palveluita ja yhteistyökumppaneita sekä pohtimaan verkostojen suomia mahdollisuuksia.


Lisätietoa ja hankemateriaalit >