Luennoitsija maailman huipulta

Richard D. Lewisin 'When Cultures Collide' -seminaari järjestettiin Porin yliopistokeskuksessa 9. helmikuuta. Lewis on maailmankuulu kulttuurierojen asiantuntija ja tunnettu kielitieteilijä, joka luennoi ympäri maailmaa kulttuurien välisestä viestinnästä.
'When Cultures Collide” -seminaari keskittyi erityisesti kulttuurirajoista aiheutuviin ongelmiin ja väärinkäsityksiin. Lewis aloitti seminaarin selventämällä kulttuurien syntyä sekä omaksumista. Hän puhui kulttuurin muodostumisesta koko yhteisön kautta, mistä johtuen kulttuuria ei voi havainnoida yksittäisten henkilöiden tai stereotypioiden kautta.

”Italialaisille totuus on neuvoteltavissa”

Lewisin mukaan kulttuurit eroavat toisistaan ja ihmiset pitävät omaa kulttuuriaan korkeassa arvossa, minkä vuoksi kulttuurirajat ylittävä kommunikaatio voi olla vaikeaa. Kulttuureilla on esimerkiksi omat kuuntelu-, johtamis- sekä tapaamiskäytäntönsä, minkä vuoksi kommunikaatio toisistaan poikkeavien kulttuurien kesken voi osoittautua hankalaksi.

Kulttuurieroja havainnollistaessa hän käytti esimerkkiä muun muassa totuuden ongelmallisuudesta. Siinä missä suomalaisille tai saksalaisille totuus on aina totuus, niin englantilaisille totuus on hyväksyttävissä, mikäli se ei tuota vahinkoa. Italialaisille totuus taas on neuvoteltavissa.

Lewis selvitti kulttuurien kategoriointia luokittelemalla kulttuurien kuuluvan kolmelle eri tasolle. Lewisin mallit mukaan kulttuurit voi jaotella joko organisoituneisiin ja tehtäväkeskeisiin (linear-active), ihmisläheisiin monitoimijoihin (multi-active) tai kuunteleviin ja kärsivällisiin (reactive). Suomalaiset Lewis sijoitti mallissa organisoitujen ja kuuntelijoiden välimaastoon.

Ei ole oikeaa kulttuuria

Lewis kuitenkin korosti, että rajustikin toisistaan poikkeavilla kulttuureilla on jotain yhtenäistä, vaikka lähtökohtaisesti ei siltä näyttäisikään. Näiden yhtenäisten teemojen avulla kommunikaatiota kulttuurien kesken voidaan parantaa. Hän muistutti myös luottamuksen tärkeydestä, kun eri kulttuurit kommunikoivat keskenään.

Lewisin yhteenvetona eri kulttuureista oli se, että jokaisella kulttuurilla on omat vahvuudet ja heikkoudet, jotka määräytyvät muiden kulttuurien mielestä. Ei ole olemassa normaalia tai oikeaa kulttuuria, vaan jokainen katsoo maailmaa oman kulttuurinsa sisältä.

9.2.2012 Teksti ja kuvat: Timo Riihentupa