Pääkirjoitus

Porista on tullut oikea opiskelijakaupunki!30.09.2010  Pori sai vuosina 2005–2010 muuttovoittoa noin 900 henkilöä. Maan sisältä Pori saa tällä hetkellä asukaslukuun suhteutettuna jopa enemmän muuttovoittoa kuin Helsinki, Espoo, Vantaa tai Turku....Porista on tullut oikea opiskelijakaupunki!

30.09.2010
 

Pori sai vuosina 2005–2010 muuttovoittoa noin 900 henkilöä. Maan sisältä Pori saa tällä hetkellä asukaslukuun suhteutettuna jopa enemmän muuttovoittoa kuin Helsinki, Espoo, Vantaa tai Turku. Muuttovoitto perustuu ennen kaikkea nuoriin 15–24-vuotiaisiin ja opiskelijoihin - joka viides tulomuuttaja on opiskelija. Nuoret eivät siis enää muuta joukolla pois Porista vaan perustellusti voidaan sanoa, että Porista on tullut opiskelijakaupunki!

Satakuntalainen Osakunta myöntää vuosittain paluumuuttopalkinnon taholle, joka on osoittanut mielenkiintoa maakunnasta opiskelemaan lähteneitä ylioppilaita kohtaan ja toiminut aktiivisesti paluumuuton edistämiseksi. Tänä vuonna paluumuuttopalkinto myönnettiin Porin yliopistokeskukselle, joka on perustelujen mukaan tukenut paluumuuttoa vaikuttamalla aktiivisesti uusien työpaikkojen luomiseen Poriin, elävöittänyt sammuneen teollisuuden jälkeensä jättämää tyhjää tilaa ja edesauttanut Porin imagon kehittymistä vireäksi kulttuurikaupungiksi.

Olemme ylpeitä saamastamme tunnustuksesta ja lupaamme jatkaa työtämme paluumuuton edistämiseksi sekä uusien opiskelijoiden houkuttelemiseksi Poriin. Ja mikäs on houkutellessa: Porin työllisyystilanne on parantunut koko 2000-luvun ajan suhteessa muihin suuriin kaupunkeihin, työttömien määrä on alentunut eniten suurten kaupunkien joukossa ja työttömyysaste on tällä hetkellä alhaisempi kuin esim. Tampereella, Turussa, Oulussa tai Jyväskylässä.

Porin yliopistokeskuksessa on panostettu nelisen vuotta opiskelijamarkkinointiin erilaisten markkinointi- ja viestintähankkeiden muodossa. Pelkkä opiskelijoiden houkuttelu maakuntaan ei silti riitä. Valmistuneet akateemiset moniosaajat halutaan myös pitää Satakunnassa. Tämän onnistumisessa yritys- ja kuntayhteistyö on avainasemassa. Siksi toukokuussa käynnistyneessä, Satakuntaliiton EAKR-rahoituksella rahoittamassa Porin yliopistokeskuksen viestintä ja vaikuttavuus –hankkeessa tavoitteena on tehdä taloa tutuksi opiskelijoiden lisäksi kaikille satakuntalaisille, erityisesti potentiaalisille tutkimus- ja kehityskumppaneille.

Yksi keskeisimmistä työkaluista yliopistokeskuksen tunnettuuden lisäämisessä on loppuvuodesta lanseerattava DELTA-tutkimustietokanta, josta kaikki kiinnostuneet voivat etsiä yliopistokeskuksen asiantuntijoita, julkaisuja ja hankkeita. Kun yhteistyötä Satakunnan yritysten, kuntien ja toisen asteen oppilaitosten kanssa tehostetaan, vaikutukset näkyvät koko maakunnan aseman vahvistumisena.

24.9. viidettä kertaa vietetty Tutkijoiden yö on myös lunastanut paikkansa jokavuotisena yleisötapahtumana, jonka puitteissa kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua yliopistokeskuksen tutkijoihin, tutkimukseen ja tiloihin. Tutkijoiden yö huipentuu arvokkaaseen akateemiseen iltajuhlaan, jossa julkistetaan Porin yliopistokeskuksen Vuoden tutkija, Vuoden alumni ja 15-21-vuotiaille suunnatun Akateeminen karhu –tiedekilpailun voittaja (palkituista lisää verkkolehden muissa artikkeleissa).


Maria Väkiparta
Yhteyspäällikkö
Prizztech Oy / Porin yliopistokeskuksen viestintä ja vaikuttavuus