TaiKin Porin taiteen ja median yksikkö 5-vuotias

Porin taiteen ja median osasto toivoo hyville käytännöilleen jatkoa 1.9.2009 Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osasto juhli lukuvuoden alkajaisiksi 5-vuotissyntymäpäiviään. Vuonna 2004 ensimmäiset oppilaansa saanut yksikkö toimi...


Porin taiteen ja median osasto
toivoo hyville käytännöilleen jatkoa


1.9.2009

Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osasto juhli lukuvuoden alkajaisiksi 5-vuotissyntymäpäiviään. Vuonna 2004 ensimmäiset oppilaansa saanut yksikkö toimi aluksi Taideteollisen korkeakoulun Visuaalisen kulttuurin erillisyksikkönä ja vuodesta 2006 asti se on ollut yksi TaiKin kuudesta osastosta. Lisää muutoksia on luvassa, kun vuoden 2010 alusta Porin taiteen ja median osasto liittyy yhdeksi Aalto-yliopiston yksiköistä.

– Vaikka Aalto-yliopisto on varmasti pitkässä juoksussa hieno asia ja tuo toiminnalle vankan selkänojan, on kuluneen viiden vuoden aikana osastollamme asiat ja tapamme toimia loksahtaneet paikoilleen. Siksi tällä hetkellä toivoisin, että voisimme jatkaa samalla tavalla tästä pisteestä eteenpäin, miettii Porin taiteen ja median osaston dekaani Marjo Mäenpää.

Teoria ja käytäntö
hienosti yhteen


Porin taiteen ja median osaston on koko olemassaolonsa ajan ollut TaiKin osastoista teoreettisin. Visuaalisen kulttuurin teoriasta ja opiskelijoiden tekemistä taideprojekteista on löytynyt osaston ydinosaamisalue niin Aalto-yliopiston kokonaisuuden, TaiKin kuin Porin yliopistokeskuksenkin sisällä.

– Vuosien myötä tekemisemme on tullut esille niin Porissa kuin TaiKissakin. Esimerkiksi taannoinen projektimme Porin kauppahallissa oli hyvä esimerkki teorian ja käytännön yhdistämisestä. Projektissa tutkimme julkista tilaa ja sitä, miten sitä voi käyttää ja miten sen käytön traditioita voidaan murtaa.

Visuaalisen kulttuurin teorian ja teoriaan tukeutuvan taiteellisen tuotannon ohella Porin taiteen ja median osaston vahva osaamisalue on mediatuotanto.

Vuodesta 2006 alkaen taiteen ja median osastolla on ollut oma taiteilijaresidenssi ja sen Artist in Residence –ohjelman puitteissa Porissa on vieraillut useita ulkomaisia taiteilijoita työskentelemässä ja opettamassa.

– Taiteilijaresidenssi on ollut meille huima resurssi. Kaikkiaan meillä on ollut mahdollisuus työskennellä noin kymmenen eri taiteilijan kanssa. Kuten esimerkiksi tällä hetkellä skotlantilaisen TV-tuottajan Rod Gorwoodin kanssa.

Kansainvälisyys korostuu myös osaston toisessa, monitieteisessä Creative Business Management –maisteriohjelmassa, joka aloitti elokuussa 2009.

Leluista ja pelaamisesta
luovaan talouteen


Porin taiteen ja median osastolla opiskelee tällä hetkellä noin 90 maisteriopiskelijaa ja 7 tohtoriopiskelijaa.

– Kaikki tohtoriopiskelijat tekevät tutkimustaan hyvin erilaisilta alueilta. Tutkimusta tehdään esimerkiksi lelujen ja pelaamisen kautta, on taiteellista tutkimusta, kasvatustieteeseen sekä luovaan talouteen ja johtamiseen liittyvää tutkimusta, Mäenpää valottaa osaston monipuolista osaamiskenttää.

– Kaiken kaikkiaan ne kuitenkin pohjautuvat hyvin tutkintokoulutukseemme eli visuaaliseen kulttuuriin, mediatuotantoon ja luovaan johtamiseen.

CAT-verkostolla
kansainvälisyyttä


Väitöskirjatutkimusten lisäksi Porin taiteen ja median osasto on mukana useissa median ja taiteen alan tutkimushankkeissa, yhteistuotannoissa ja projekteissa niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Erityinen ylpeyden aihe on Porin yliopistokeskuksessa mahdollistuva aidosti monitieteinen tutkimus, joka on herättänyt ihmetystä kansainvälisestikin.

– Meillä on Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston kanssa ns. CAT-verkostossa (Culture, Art and Technology) todella hyviä tutkimushankkeita. Esimerkiksi omaan alaani eli mediatuotantoon liittyen meillä on parhaillaan kännykkävideoihin liittyvä Mobile Social Media - Video Application for Entertainment and Learning – tutkimusprojekti, jossa on mukana myös useita kansainvälisiä yliopistoja.

Porin taiteen ja median osaston opiskelijat ovat taiteellisesti suuntautuneet hyvin erilaisille aloille, samoin monitieteiseksi voidaan määritellä myös taiteen ja median osaston henkilöstö.
– Kaikki opettajamme ja professorimme tulevat eri korkeakouluista ja taustamme ovat muutenkin hyvin erilaiset. Joskus olemme ajatuksinemme hyvin kaukana toisistamme, mutta tärkeintä kuitenkin on se luottamus ja kunnioitus mitä tunnemme toistemme osaamisalueita kohtaan. Tärkeää on myös ymmärrys siitä, miten voimme yhteisessä tekemisessämme käyttää kunkin omia tietoja ja taitoja. Tämä kunnioituksen ilmapiiri on ollut yksi osastomme voimavara, Marjo Mäenpää kiittelee.


Teksti: Eija Hammarberg