TTY:ssa uusia aineopintoja

Palvelutuotannon ja tietoturvan opinnot lähtöviivalla 8.5.2009 Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin yksikön diplomi-insinöörikoulutuksessa alkaa ensi syksynä kaksi uutta aineopintokokonaisuutta, palvelutuotannon ja tietoturvan aineopinnot....


Palvelutuotannon ja tietoturvan opinnot lähtöviivalla

8.5.2009

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin yksikön diplomi-insinöörikoulutuksessa alkaa ensi syksynä kaksi uutta aineopintokokonaisuutta, palvelutuotannon ja tietoturvan aineopinnot. Molemmat kokonaisuudet ovat laajuudeltaan 25 opintopistettä.

Palvelutuotannon aineopintojen tavoitteena on kouluttaa akateemisia palvelutuotannon ammattilaisia sekä teollisuuden tarpeisiin että tutkimus- ja kehittämistyöhön.

– Palvelutuotanto on koko ajan kasvava teollisuuden ala. Olemme koko ajan menossa yhä enemmän tietoyhteiskunnan suuntaan. Yhä enemmän asioita räätälöidään ja tehdään erilaisia konseptikokonaisuuksia, joihin liittyvät esimerkiksi logistiikkaketjut, toimitushallinta, palvelumarkkinointi, konsultointipalvelut ja muut aineettomat hyödykkeet, kertoo tuotantotalouden lehtori Heli Aramo-Immonen TTY:sta.

Tiedon määrä on kasvamassa koko ajan. Tieto on yksi yritysten arvokkaimmista pääomista ja tämän kaiken turvaamiseksi on suunniteltu tietoturva-alan aineopinnot.

– Opinnoissa keskitytään siihen miten tietoturvallisuutta hallitaan, miten sitä johdetaan, miten tehdään tietoturvapolitiikat ja miten tämä kaikki systematisoidaan niin, että jokainen tietää tiedon kadottamiseen, tuhoamiseen ja hävittämiseen liittyvät riskit ja miten niihin voidaan kehittää suojautumismekanismeja, kertoo TTY:n Porin yksikön johtaja Pekka Loula.

Dialogista oppimista

Palvelutuotannon opinnot suuntautuvat palvelujen liiketoimintamallien erilaisiin tarpeisiin kuten toiminnan johtamiseen, organisointiin ja laskentatoimeen.

– Johtamistaidossa ja työsuhdetaidoissa opiskeltaviin asioihin kuuluvat esimerkiksi palvelujen suorituskyky, laatu, tuottavuus ja palvelutuotannon psykososiaalinen työympäristö.
Palvelutuotannon opintokokonaisuuksiin on myös integroitu erilaisia opetusmenetelmiä kuten dialoginen oppiminen ja verkko-opintoja.

– Palvelutuotannossa erityisen tärkeää on sosiaalinen osaaminen. Opinnoissa on siksi osana myös paljon ryhmätyöharjoituksia.

Aineopintokokonaisuus vastaa suoraan työelämästä tuleviin haasteisiin ja kysyntään. Ennen yrityksen sisällä tuotettuja asioita ulkoistetaan nykyisin yhä enemmän ja näitä asioita tuotetaan projektiluonteisesti. Sitä, miten näiden palvelujen tuottajat pystyvät hallitsemaan omaa liiketoimintaansa opiskellaan muun muassa opintoihin kuuluvalla projektiliiketoiminnan kurssilla.

– Samoin Teknologiateollisuus ry ja Satakunnan Osaamiskeskus ovat ilmaisseet alueen alihankkijoiden tarpeet opintokokonaisuuteemme liittyvistä asioista, Aramo-Immonen sanoo.

Innovaatiotoimintaa ja tuotekehitystä

Projektiliiketoiminnan lisäksi aivan uusi kurssi palvelutuotannon opinnoissa on innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen kurssi.

– Yksikössämme kaksi tutkijaa, jotka ovat mukana kansainvälisessä innovaatioprojektissa eli meillä on aivan keihäänkärkiosaamista siltä alueelta. Samoin tietojohtamisessa ja projektiliiketoiminnassa on vahvaa osaamista, tähän on erikoistunut esimerkiksi Kai U. Koskinen

– Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön kanssa teemme yhteistyötä henkilöstöjohtamisen kurssin muodossa.

Virustorjunta ei enää riitä

Tietoturva-alan aineopinnot antavat perustiedot internet-verkkojen toiminnasta, salaukseen liittyvistä tietoturva-algoritmeista, langattomien verkkojen turvakäytännöistä, hyökkääjien käyttämistä hyökkäysmenetelmistä sekä tiedon turvaamiseen liittyvistä suojausratkaisuista.

– Aluksi pitää määritellä tieto ja sen arvo. Sen jälkeen sille määritellään suojautumiskeinot.
Nämä keinot vaativat yhä suurempaa asiantuntijuutta. Enää ei riitä pelkkä virustorjunta ja palomuuri vaan pitää olla laajempi suunnitelma tietoturvan järjestämisestä, Loula sanoo.
Yritysten osalta tietoturvaan liittyvät esimerkiksi henkilöstö-, rikos-, työ- ja ympäristöturvallisuusasiat.
– Entistä enemmän käytetään myös sosiaalisen hakkeroinnin keinoja eli yksittäistä henkilöä jymäytetään antamaan salaisia tietoja aivan normaalissa kanssakäymisessä.

– Yrityksissä suurimpia riskejä ovat esimerkiksi muistitikkujen katoaminen, lähiverkot ja mobiilit laitteet henkilöiden tietojen käsittelyssä. Muistitikulle voidaan ladata esimerkiksi käyttöjärjestelmä tai sinne voidaan laittaa virus, joka saa koneen buuttaamaan kahdessa minuutissa ja sen jälkeen voidaan siirtää koneelta kaikki salasanat muistitikulle. Ja verkosta löytyy ohjelmia, joilla erilaisia suojauksia voidaan purkaa esimerkiksi bio-passeista, Loula kertoo.

Mahdollisuus ristiinopiskeluun

Kumpaakin aineopintokokonaisuutta suositellaan myös ristiinopiskeltavaksi esimerkiksi kauppatieteen opiskelijoille.
– Uskoisin esimerkiksi palvelutuotannon aineopintokokonaisuuden sopivan myös Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoille. Heillähän opintoihin kuuluu esimerkiksi konseptointia ja mediapalveluja, joihin palvelutuotanto sopii varsin mainiosti, Aramo-Immonen vinkkaa.

Teksti: Eija Hammarberg