CfP WiderScreen 1/2017, “Tekstitaide – Text Art”

Verkkolehti WiderScreen 1/2017:n teemana on tekstitaide: kirjoitetun tekstin symbolien käyttö luoviin visuaalisiin tarkoituksiin. Tekstitaidetta ovat niin kirjoituskoneilla luodut kuvat, ANSI-grafiikka, teksti-TV:n sivut kuin hymiötkin; näiden ilmiöiden...

Verkkolehti WiderScreen 1/2017:n teemana on tekstitaide: kirjoitetun tekstin symbolien käyttö luoviin visuaalisiin tarkoituksiin. Tekstitaidetta ovat niin kirjoituskoneilla luodut kuvat, ANSI-grafiikka, teksti-TV:n sivut kuin hymiötkin; näiden ilmiöiden välillä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta samalla kukin alusta on asettanut tekemiselle omat spesifit, tiukastikin rajatut puitteensa.

Kevään 2017 teemanumeromme toivottaa tervetulleeksi tekstitaidetta käsitteleviä artikkeleita, jotka voivat olla joko täysimittaisia (4 000–7 000 sanaa) vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, lyhyempiä katsauksia, haastatteluja tai kirja-arvioita. Mahdollisia aiheita ovat esimerkiksi erilaiset tekstitaiteen muodot, tekniset alustat, tai tekstitaiteen tekijät, yhteisöt ja käytännöt. Julkaisemme teeman mukaisesti myös luovia töitä kuten kuvakokoelmia. Numero on kaksikielinen (suomi, englanti).

Enintään puolen sivun mittainen tiivistelmä tulee lähettää toimitukselle viimeistään 30.9.2016 ja tekstin lopullinen versio 6.12.2016. Mainitkaa samalla, onko kyseessä tutkimusartikkeli, katsaus, haastattelu vai kirja-arvio. Lisätietoja antavat vastaavat toimittajat TkL Markku Reunanen (marq at iki.fi) ja TaT Tero Heikkinen (tero.heikkinen at uniarts.fi).

http://widerscreen.fi/call-for-papers/

The theme of WiderScreen 1/2017 is text art: how the symbols of written text are used for visual purposes. Text art comprises, for instance, typewriter art, as well as ANSI graphics, teletext and smileys; while there are many similarities between them, each medium has also set its own specific, often strict limits to what is possible. We welcome the following types of contributions to the spring 2017 thematic issue: refereed research papers (4,000–7,000 words), shorter review articles, interviews and book reviews. Possible topics include different forms of text art, technical platforms, or text art authors, communities and practices. In addition, creative works, such as image collections, can be published. The issue will be bilingual (Finnish, English). An abstract of half a page at maximum should be submitted by 30th September and the final manuscript by 6th December. Please mention the type of contribution (research paper, review, interview or book review) in the email. For further questions contact visiting editors Lic.Sc. Markku Reunanen (marq at iki.fi) and D.A. Tero Heikkinen (tero.heikkinen at uniarts.fi).

 

WiderScreen on vuodesta 1998 ilmestynyt akateeminen verkkolehti, joka keskittyy multimediaalisesti ja monitieteellisesti audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin tutkimuksen julkaisemiseen. Lehden ydinaluetta ovat audiovisuaalisen ja digitaalisen median tutkimus sekä monitaiteelliset tuotannot. Painopisteitä ovat siten esimerkiksi elokuvan, television, pelien, sosiaalisen median ja uuden tekniikan alueet ja niiden välisten rajojen ylitykset. Tarkoituksena on tuoda tarkasteluun paitsi alan ajankohtaista tutkimusta myös tarjota foorumi uusille ja mielenkiintoisille näkökulmille ja puheenvuoroille.