Kommentoi yhteiskampuksen tilaohjelmaa ja hankesuunnitelmaa Moodlessa

Kommentoi yhteiskampuksen tilaohjelmaa ja hankesuunnitelmaa MoodlessaYhteiskampuksen hankesuunnitelman valmistelu alkoi maaliskuussa. Eri tilaryhmiin perehtyvien tilatyöryhmien tarkoituksena on ollut selvittää organisaatioiden tilatarpeita, kirjata ne...

Kommentoi yhteiskampuksen tilaohjelmaa ja hankesuunnitelmaa Moodlessa

Yhteiskampuksen hankesuunnitelman valmistelu alkoi maaliskuussa. Eri tilaryhmiin perehtyvien tilatyöryhmien tarkoituksena on ollut selvittää organisaatioiden tilatarpeita, kirjata ne tilakohtaisiin tilakortteihin ja selvittää mahdollisuuksia tilojen yhteiskäyttöön. Työtä on tehty paikkariippumattomasti, eli työssä ei ole otettu kantaa yhteiskampuksen sijaintiin.

Tilatyöryhmien työn pohjalta on muodostettu luonnosvaiheessa olevat hankesuunnitelma ja tilaohjelma, joihin opiskelijoilta ja henkilökunnalta toivotaan nyt kannanottoja. Parhaiten kommenttien antaminen onnistuu verkkoon perustetun Moodle-keskustelualeen kautta. Tilaohjelma, hankesuunnitelma ja tarvittaessa myös tilakortit ovat saatavissa ko. moodlealueen kautta. Tilatyöryhmä toivoo kommentteja omilla nimillä, mikä onnistuu kirjautumalla alustalle HAKA kirjautumisen kautta oman korkeakoulun tunnuksilla.

Aikaa tilaohjelman ja hankesuunnitelman kommentoinnille on 2.9.2013 asti. Organisaatiolle (korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt) on lähetetty myös viralliset lausuntopyynnöt tilaohjelmaan ja hankesuunnitelmaan liittyen.

Yhteiskampuksen koordinaatioryhmä:
Jukka Kotiniemi
Pentti Klemetti
Jussi Koskinen
Heikki Haaparanta
Kirsi Sirola/Mika Nokelainen