SYL: Eläkeratkaisut nyt eikä huomenna

SYL: Eläkeratkaisut nyt eikä huomennaSuomen ylioppilaskuntien liitto SYL Kannanotto Opiskelijat ovat seuranneet tarkalla korvalla julkista keskustelua työurien pidentämisestä ja eläkeratkaisuista. Työmarkkinajärjestöjen tulee antaa ehdotuksensa työurien...
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
Kannanotto

Opiskelijat ovat seuranneet tarkalla korvalla julkista keskustelua
työurien pidentämisestä ja eläkeratkaisuista. Työmarkkinajärjestöjen
tulee antaa ehdotuksensa työurien pidentämisen keinoista pääministeri
Jyrki Kataiselle helmikuun 13. päivään mennessä. Suomen
ylioppilaskuntien liitto (SYL) vaatii, että vastuullisia päätöksiä
eläkejärjestelmään tehdään nyt, ja että päätökset astuvat voimaan
välittömästi.

“Kestävyysvajeen ratkaiseminen on kaikkien sukupolvien yhteinen asia.
Loppupeleissä kysymys on siitä, millaisen tulevaisuuden suuret
ikäluokat tahtovat itselleen ja millaisen yhteiskunnan he ovat
valmiita jättämään lapsenlapsilleen. On kovin lyhytnäköistä, jos
suurinta päätösvaltaa tässä maassa käyttävä suuri ikäluokka jättää
lapsensa ja lapsenlapsensa nyt heitteille. Vaatimus sukupolvien
välisen oikeudenmukaisuudesta ei ole kohtuuton”, puheenjohtaja Marina
Lampinen Suomen ylioppilaskuntien liitosta sanoo.

Kaikista vaihtoehdoista on keskusteltava, sillä eläkepoliittiset
päätökset ovat merkittävässä roolissa työurien pidentämisen ja
kestävyysvajeen pienentämisen suhteen. Keskimääräistä eläköitymisikää
nostetaan ja työuria pidennetään tehokkaimmin työelämän laatuun ja
siten koko työssäoloaikaan vaikuttavilla ratkaisuilla. Kuitenkin myös
eläkeikää nostamalla voidaan osaltaan vastata heikkenevän
huoltosuhteen luomaan haasteeseen.

”Työuria on ehdottomasti pidennettävä myös loppupäästä. Vaikka
eläkeiän nosto ei ole yksin mikään ihmelääke työurien pidentämiseen,
on virallinen eläkeikä merkittävä ohjaussignaali työelämässä vietetyn
ajan pituuteen. Automaattinen eliniän odotetta seuraava
eläkeikäjärjestelmä takaa lisäksi vielä sen, että ensimmäistä
kertakorotusta lukuun ottamatta eläkeiästä ei tarvitse jatkuvasti
tehdä raskaita poliittisia päätöksiä”, SYL:n hallituksen jäsen Joel
Kuuva huomauttaa.

Myös työeläkemaksuja on tarkasteltava. Eläketurvakeskuksen (ETK)
laskelmien mukaan työeläkemaksun vakiotason tulisi olla vuodesta 2012
eteenpäin 25,9 prosenttia. Mikäli riittäviä korotuksia ei tehdä,
maksutaakka nousee ja kohdistuu erityisesti nuoreen ja
vähälukuisempaan sukupolveen. SYL vaatiikin, että eläkemaksun taso
tulee nostaa ETK:n laskemalle tasolle. Tällä maksutasolla voidaan
rahoittaa nyt nähtävissä olevat työeläkemenot ja vahvistaa
työeläketurvan rahoitusta. Työmarkkinajärjestöjen tulee neuvotella
seuraavat maksujen korotukset välittömästi.

“Työmarkkinajärjestöjen yhteiskunnallinen velvollisuus on huolehtia
siitä, että eri sukupolvia kohdellaan oikeudenmukaisesti.
Valitettavasti tällä hetkellä näyttää siltä, että nuoret jäävät isojen
ikäluokkien jalkoihin. Tämä suunta on kuitenkin mahdollista vielä
korjata. Jahkailuun ja viivyttelyyn ei ole enää aikaa, SYL:n
puheenjohtaja Marina Lampinen muistuttaa.


Helsingissä 6.2.2013

Marina Lampinen, puheenjohtaja

Matti Parpala, pääsihteeri


Lisätietoja:
puheenjohtaja Marina Lampinen, p. 044 906 5007, marina.lampinen(at)syl.fi

hallituksen jäsen Joel Kuuva, p. 044 906 5002, joel.kuuva(at)syl.fi

www.syl.fi

www.twitter.com/SYL_FIN

www.facebook.com/SYL.FIN

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki