Väitös: Sisällönanalysointijärjestelmien yhteispeli tehokkaammaksi

Tampereen teknillisen yliopiston tiedote Automaattisella sisällön analysoinnilla voidaan jo esimerkiksi tunnistaa ihmiskasvoja valokuvista ja analysoida tekstiä. Eri järjestelmät eivät kuitenkaan ole aina yhteensopivia. Petri Rantanen kehitti...

Tampereen teknillisen yliopiston tiedote

Automaattisella sisällön analysoinnilla voidaan jo esimerkiksi tunnistaa ihmiskasvoja valokuvista ja analysoida tekstiä. Eri järjestelmät eivät kuitenkaan ole aina yhteensopivia. Petri Rantanen kehitti väitöstyössään arkkitehtuurin, jonka alle voidaan rakentaa useiden taustajärjestelmien kokonaisuus.

Tietotekniikan täyttämässä maailmassa tietoa syntyy käyttäjien itsensä lisäksi paljon myös automaattisten analyysimenetelmien avulla. Kasvojen ja henkilöiden tunnistaminen käyttäjän sähköisestä valokuva-albumista, avainsanojen tai tekstityksen yhdistäminen videoihin sekä tekstin analysointi ja tekstitiivistelmien luominen ovat esimerkkejä tällaisesta automaattisesta sisällön analysoinnista. Petri Rantanen kehitti väitöskirjassaan menetelmiä ja teknologioita, jotka mahdollistavat monien erilaisten taustajärjestelmätoteutusten entistä paremman yhteiskäytön.

– Automaattista analysointia on tutkittu jo pitkään. Algoritmejä, menetelmiä ja taustajärjestelmätoteutuksia on syntynyt vuosien saatossa useita. Käytännössä nämä ratkaisut eivät kuitenkaan aina ole keskenään yhteensopivia, vaan joskus toteutukset jopa kilpailevat keskenään, Petri Rantanen sanoo.

Rantanen tutki väitöskirjaansa varten Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön tutkimusprojekteissa toteutettuja sisällönanalysointiin liittyviä järjestelmäratkaisuja.

– Järjestelmillä on analysoitu muun muassa sosiaalisen median profiileja, selvitetty avainsanoja lomakuvista ja yritetty selvittää videon ”tunnetila” – siis esimerkiksi, onko videossa surullista vai iloista sisältöä, Rantanen kertoo.

Rantanen kehitti tutkimuksessaan geneerisen arkkitehtuurin, jonka alle voidaan rakentaa useista taustajärjestelmistä toteutettu kokonaisuus. Hän tutki arkkitehtuuriin ja sisällönanalysointiin liittyviä teknisiä vaatimuksia, kuten esimerkiksi laajennettavuutta, turvallisuutta ja ylläpidettävyyttä, sekä käytännön teknologioita, joilla vaatimukset voidaan täyttää.

– Tutkimustuloksia voivat soveltaa yritykset ja ohjelmistokehittäjät, joiden arkkitehtuurien suunnittelu- ja toteutustyö vaatii useiden taustajärjestelmien yhteiskäyttöä, kolmannen osapuolen palvelurajapintojen hyödyntämistä tai yleisemmin sisällön analysointijärjestelmien kehitystä.

Väitöstilaisuus perjantaina 24.3.2017

Diplomi-insinööri Petri Rantasen ohjelmistotekniikan alaan kuuluva väitöskirja Architecture for Interfacing Content Analysis Back Ends (Arkkitehtuurin ja rajapintojen määrittely sisällönanalyysin taustajärjestelmille) tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin yksikössä perjantaina 24.3.2017 kello 12.00 alkaen salissa 125 (Pohjoisranta 11 A, Pori). Vastaväittäjinä toimivat professori Jaak Henno (Tallinnan teknillinen yliopisto, Viro) ja professori Tommi Kärkkäinen (Jyväskylän yliopisto). Tilaisuutta valvoo professori Hannu Jaakkola TTY:n Porin yksiköstä.

Petri Rantanen työskentelee tällä hetkellä tutkijana TTY Porin yksikössä.
Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3924-4


Lisätiedot
Petri Rantanen, puh. 040 826 2916
petri.rantanen@tut.fi