Kuvia ja kertomuksia huivista

Tänä keväänä Porissa pääsee tutustumaan näyttelyyn, jossa kerrotaan huivin merkityksestä eri ihmisille. Näyttelyä on suunniteltu viime vuoden lokakuusta saakka Porin kaupungin ja Turun yliopiston Porin yksikön kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjeman yhteistyönä.

Ajatus näyttelyn toteuttamiseen lähti kaupungin suunnalta.

- Kaupungin projektisuunnittelija Soniya Raissi oli yhteydessä koulutusohjelmaamme ja kysyi, kiinnostaisiko opiskelijoita toteuttaa yhteistyössä kaupungin kanssa jokin suunnitteilla olevista monikulttuurisista projekteista, projektissa mukana olleet kulttuuriperinnön tutkimuksen opiskelijat Heini Järvenpää, Petra Nikula ja Zagryda Sandholm kertovat.

Projektin toteutustapaa ei ollut aluksi vielä päätetty. Kun yhteistyö käynnistyi, työryhmä päätti koostaa aiheesta näyttelyn.

Mitä huivi on ja mitä se ei ole

Projektin idea tuli Soniya Raissilta. Hän halusi tuoda esiin naisten omakohtaisia kokemuksia huivin käytöstä valokuvin ja niitä täydentävin kirjoituksin. Taustalla on ajatus, että huivi ei ole vain vaate tai asuste, vaan se itsessään kantaa monia käyttäjälleen tärkeitä merkityksiä ja tarkoituksia.

- Haluamme tuoda esiin esimerkiksi sitä, että huivilla on useita muitakin merkityksiä kuin uskonnollisia. Näyttely valottaa lisäksi huivin historiaa Suomessa ja muistuttaa, että se on osa meidänkin lähihistoriaamme, Petra Nikula sanoo.

Heini Järvenpään, Petra Nikulan ja Zagryda Sandholmin lisäksi opiskelijoiden projektiryhmään kuuluvat Sofia Malinen ja Toni Sallikka. Jokainen ryhmän jäsen on tuonut projektiin oman osaamisensa ja kaikilla on ollut oma vastuualue.

- Toni on toiminut projektiryhmämme johtajana. Sofia oli vastuussa valokuvien ottamisesta ja näyttelyn verkkosivujen tekemisestä. Heini ja Petra ovat tehneet haastattelut ja kirjoittaneet näyttelyn tekstit. Zagryda puolestaan on vastannut yhteistyökumppanien hankinnasta ja markkinoinnista, ryhmä kertoo.

Porukalla on ollut helppo pallotella ajatuksia ja keskustella aiheesta. Myös yhteistyö Porin kaupungin ja Soniya Raissin kanssa on sujunut hyvin. Yhteisen projektin myötä myös kaupungin organisaatio ja käytännön toiminta on tullut opiskelijoille tutummaksi.

Näyttely on esillä monessa paikassa

Työryhmä toivoo, että näyttely auttaisi katsojia huomaamaan eri lähtökohdista ponnistavien ihmisten samankaltaisuuden.

- Jokaiselle meistä joku asia on tärkeä. Toiselle se voi olla koru, toiselle vaate tai huivi. Olemme halunneet haastatella ja kuvata näyttelyä varten nimenomaan porilaisia naisia, jotta  tämä koettaisiin yhteiseksi ja paikalliseksi asiaksi, Zagryda Sandholm kertoo.

- Olemme saaneet paljon kannustavaa palautetta niin Porin kaupungilta kuin omasta oppiaineestamme. Näyttelystä on oltu jo tässä vaiheessa todella kiinnostuneita. Siksi toivomme, että näyttelyllä voisi olla mahdollisuus päästä esille myös muualla Suomessa, ryhmä miettii.

Lisää tietoa näyttelystä on osoitteessa www.osaminua.com sekä Facebookissa (Osa minua -näyttely) ja Instagramissa (osaminua).