Yliopistokeskukset yhdessä

Porin yliopistokeskus koordinoi yliopistokeskusten yhteistyötä vuonna 2015. Porissa järjestettiin toukokuussa työseminaari, joka kokosi yhteen edustajia kaikista Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Porin lisäksi yliopistokeskuksia on Kokkolassa, Mikkelissä, Seinäjoella, Lahdessa ja Kajaanissa.

Työseminaarin punaisena lankana on yliopistokeskusten yhteinen kehittäminen.

- Tarkoituksena on vaihtaa toimivia ideoita ja näin kehittää kunkin yliopistokeskuksen toimintatapoja, kertoo osastosihteeri Sari Ojala Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta.

- Parhaimmillaan näissä tapaamisissa syntyy ahaa-elämyksiä, kun ajatuksia heitellään puolin ja toisin, jatkaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kehittämisjohtaja Kimmo Kulmala.

Viime vuonna Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen isännöimässä tulevaisuustyöpajassa jokaiselle yliopistokeskukselle valikoitui oma yhteistyön kehittämiskohde. Porin yliopistokeskuksen kehittämiskohteena oli best practices –käytäntöjen tehokas jakaminen. Muita kehitystehtäviä olivat muun muassa Venäjä-yhteistyö ja kansainvälisten yliopistokeskusten benchmark, innovatiivinen aikuis- ja täydennyskoulutus sekä työnkierto.

Porissa oli väliaikaraportoinnin aika

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kehitystehtävänä oli kirkastaa yliopistokeskusten yhteistä viestiä.  Yliopistokeskukset toimittivat vuodenvaihteessa 2014-2015  jokaisen yliopistokeskuksen alueen kansanedustajille hallitusohjelmapaperin, jossa painotettiin yliopistokeskusten merkitystä uudistavan kasvun moottoreina ja vuorovaikutuksen kehittäjänä.

- Suomen yliopistokeskukset esittivät, että Suomen tulevaan hallitusohjelmaan kirjattaisiin teksti: Yliopistokeskuksia vahvistetaan yliopistojen ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksen lisääjinä, Ojala kertoo.

Nyt viestiä on viilattu entistä tehokkaammaksi. Opetusministeriöön toimitettavaan hiottuun versioon sisällytetään muun muassa Suomen korkeakoulujärjestelmän kansainvälinen arviointi ja yliopistojen profilointityö.

Seinäjoen yliopistokeskus puolestaan on pohtinut yliopistokeskusten yhteisiä tuotteita.

Yliopistokeskukset ovat tärkeitä välineitä alueellisessa ja valtakunnallisessa vaikuttamisessa. Niiden toiminta on kuitenkin monitahoista ja yliopistokeskusten olemassaoloa on perusteltava useille sidosryhmille. Siksi yhteisten toimintatapojen luominen on tärkeää.

- Kun yliopistokeskukset rakentavat yhteisen toimivan strategian ja profiloituvat oman alueensa tarpeiden mukaan, niiden vaikutusmahdollisuudet kasvavat ja asema vahvistuu, Kulmala sanoo.

Osaaminen esille valtakunnallisesti

Syksyllä Porissa kokoonnutaan valtakunnalliseen yliopistokeskusseminaariin 29.- 30.10. Tuolloin paikalle saapuu yliopistokeskusten henkilökunnan lisäksi alueellisia ja valtakunnallisia vaikuttajia.

- Isännöivä yliopistokeskus esittäytyy silloin laajemmin. Ohjelmassa on myös itsearviointia ja yhteenvetoa kehitystehtävistä, kertoo Kulmala.

Valtakunnallinen seminaari on tehokas keino tuoda esille yliopistokeskusten asiantuntijuutta ja näyttää, mitä ne voivat tarjota ympäröivälle yhteiskunnalle.